INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Graduate Study - Faculty of Education and Humanities
PhD Turkish Language and Literature
2016-2017

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 665 Edebiyat, Toplum ve Eğitim Graduate 1 Fall
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Area Elective 6 3 150 Turkish

Instructor Assistant Coordinator
Salih Cıngıllıoğlu, Assist. Prof. Dr. Assist. Prof. Dr. Salih Cıngıllıoğlu Salih Cıngıllıoğlu, Assist. Prof. Dr.
[email protected] [email protected] no email

Bu ders edebiyatın sosyal yaşam içinde yerini açıklayan bir derstir. Bu çerçevede ders edebiyatın birey, grup ve bunların değişimi üzerindeki etkisini incelemektedir. Ders kapsamında psikoloji, sosyoloji ve eğitim bilimi ile edebiyat etkileşimini ele alınmaktadır.

COURSE OBJECTIVE
Bu ders ile öğrencilerde edebiyat hakkında interdisipliner bir bakış açısı geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Edebi eserlerin ele alınmasında, bireysel ve toplumsal faktörlerin değerlendirilebilmesi ve bu şekilde daha geniş bir pespektif kazanılması amaçlanmaktadır.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Türkiye’de edebiyat sosyolojisi çalişmalari üzerine değerlendirme
 2. Edebiyat sosyolojisine toplu bir bakiş sosyolojinin tanimi ve diğer ilimlerle ilişkisi
 3. Edebiyat sosyolojisi bağlaminda toplumsal gerçekliğin edebi esere yansimasi
 4. Toplumsal olaylarin etkisiyle gelişen akimlarin türk ve dünya edebiyatinda izleri
 5. Edebiyat ve politika
 6. Edebiyat ve kimlik
 7. Psikolojik roman, romana yansıyan yazar ve türk edebiyatındaki bazı örnekleri üzerine bir inceleme
 8. Edebiyatın, toplumsal hafızanın, geleneğin kaybında, inşasında etkisi
 9. Eğitim açısından edebiyat ve behiştî’nin “heşt behişt” mesnevisi
 10. Karakter eğitiminde edebi eserlerin kullanimi
 11. Kendilik değerini koruma bağlaminda çocuk edebiyati eserlerinin kullanimi
 12. Kültür aktariminda edebiyat eğitiminin önemi
 13. Özerk benlikli birey yetiştirme sürecinde çağdaş dil ve edebiyat öğretimi ortamlarının (türkçetürk dili ve edebiyatı) önemi
 14. Türkçe eğitimi açisindan kültürel değerlerin aktarilmasinda halk hikâyelerinin yeri ve önemi
 15. Final Değerlendirme

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Interactive Lectures
  • Discussions and group work
  • Assignments
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Total: 0
  Learning outcomes
  • Edebiyatın birey üzerindeki etkisini açıklar.
  • Edebi eserlerde toplumsal etkileri analiz eder.
  • Edebiyatın diğer sosyal bilimlerle ilişkisini açıklar.
  • Edebiyatın birey ve toplum eğitiminde nasıl kullanılabileceğini bilir.
  • Edebiyat eğitiminde diğer sosyal bilimleri nasıl kullanılabileceğini açıklar.
  TEXTBOOK(S)

   ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
   Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
   Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)15345
   Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
   Midterm Examination (1 week) 0
   Final Examination(1 week) 0
   Preparation for Midterm Examination 0
   Preparation for Final Examination 0
   Assignment / Homework/ Project715105
   Seminar / Presentation 0
   Total Workload: 150
   ECTS Credit (Total workload/25): 6