INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Graduate Study - Faculty of Education and Humanities
PhD Turkish Language and Literature
2016-2017

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 663 Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme Graduate 1 Fall
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Area Elective 6 3 125

Instructor Assistant Coordinator
Mustafa Bahar, Assist. Prof. Dr. Mustafa Bahar Mustafa Bahar, Assist. Prof. Dr.
[email protected] [email protected] no email

Bu derste öğrenciler öğrenci başarısının ölçümü ile ilgili temel kavramlar ve süreçler konusunda çalışacaklar ölçme ve değerlendirme araçları geliştireceklerdir.

COURSE OBJECTIVE
This course aims to inform students about the educational system in Turkey, which is an example of most educational systems around the world. The students will analyze a regular school system, synthesize a hypothetical school system.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Niçin Ölçme ve Değerlendirme
 2. Ölçme ve değerlendirme kavramları
 3. Öğrenme ve değerlendirme ilişkisi
 4. Ölçmede geçerlik
 5. Ölçmede güvenirlik
 6. Ölçme yöntemlerinin planlanması
 7. Subjektif testler
 8. Objektif testler
 9. Öğrenciyi çok yönlü tanıma araçları
 10. Öğrenciyi ok yönlü tanıma araçları (Prpje, gözlem vb)
 11. Okuma ve yazma becerilerinin ölçülmesi
 12. Konuşma ve dinleme becerilerinin ölçülmesi
 13. Not verme ve değerlendirme
 14. Verilerin özetlenmesi
 15. Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin haklar ve sorumluluklar

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Interactive Lectures
  • Presentation
  • Discussions and group work
  • Assignments
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Presentation110
  Term Paper140
  Final Exam150
  Total: 100
  Learning outcomes
  • Öğrenci ölçme ve değerlendirme arasındaki farkı bilir.
  • Öğrenci merkezi sınavların sonuçlarını analiz edebilir
  • Öğrenci bir testin geçerlik düzeyini ortaya koyabilir.
  • Öğrenci ölçme araçlarının güvenirlik kusurlarını düzeltebilir
  • Ölçme aracı hazırlayabilir
  • Öğrenci test maddesi yazabilir
  • Öğrenci verilen notları anlamlandırabilir.
  • Öğrenci test maddelerini analiz edebilir.
  TEXTBOOK(S)
  • Öğrencilerin Değerlendirmesi. Nitko & Brookhart. Çeviri (2016) Nobel Yayınları.

  ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
  Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
  Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)14342
  Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
  Midterm Examination (1 week) 0
  Final Examination(1 week)133
  Preparation for Midterm Examination 0
  Preparation for Final Examination13030
  Assignment / Homework/ Project13030
  Seminar / Presentation12020
  Total Workload: 125
  ECTS Credit (Total workload/25): 5