INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Graduate Study - Faculty of Education and Humanities
PhD Turkish Language and Literature
2013-2014

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 649 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminin Kaynakları Graduate 1 Fall
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
7.5 34 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Mustafa Arslan, Assoc. Prof. Dr. Mustafa Arslan, Assoc. Prof. Dr.
[email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
Türkçe öğretiminde kullanılan kaynaklar, araştırmalar, yöntemler ve yazılan makaleler incelenecektir.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Dersin tanımı, planlanması. Tarihi süreçte Türk dili ve edebiyatının gelişimi.
 2. Türk dili ve edebiyatının sözlü kaynakları (Destan, Koşma, Sav, Sagu).
 3. İlk yazılı Türk dili edebiyatı kaynakları (Göktürk ve Uygur dönemi yazmaları).
 4. Yazılı kaynaklarla ilgili kaynaklar üzerine inceleme (Makale vb.yayınlar.)
 5. İslamiyetle birlikte oluşan Türk dili edebiyatı ürünleri.
 6. İslamiyetle birlikte oluşan Türk dili edebiyatı ürünlerinin incelenmesi (Makale vb.yayınlar)
 7. Ara Sınav
 8. Halk edebiyatı bağlamında oluşan Türk dili ve edebiyatı kaynakları.
 9. Halk edebiyatı bağlamında oluşan Türk dili ve edebiyatı kaynaklarının incelenmesi (Makale)
 10. Divan edebiyatı kapsamında oluşan Türk dili ve edebiyatı ürünleri.
 11. Divan edebiyatı kapsamında oluşan Türk dili ve edebiyatı ürünleri bağlamındai ilgili metinlerin incelenmesi.
 12. Batı tesirinde gelişen Türk dili ve edebiyatı kaynakları.
 13. Batı tesirinde gelişen Türk dili ve edebiyatı kaynaklarının incelenmesi (Makale vb.)
 14. Türk dili ve edebiyatı kaynaklarının Türkçe öğretiminde kullanılma sorunları.

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Dersler
  • Uygulamalı dersler
  • Sunum
  • Other:
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Vize İmtihanı130
  Sunum120
  Final Sınavı150
  Total: 100
  Learning outcomes
  • Türk edebiyatının yazılı ve sözlü edebi kaybaklarını bilir.
  • Türkçe öğretiminde dilsel becerilerin gelişiminde kullanılabilecek kaynakları tanır.
  TEXTBOOK(S)

   ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
   Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
   Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)14228
   Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
   Midterm Examination (1 week)122
   Final Examination(1 week)122
   Preparation for Midterm Examination122
   Preparation for Final Examination7,50
   Total Workload: 34
   ECTS Credit (Total workload/25): 1