INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Graduate Study - Faculty of Education and Humanities
PhD Turkish Language and Literature
2013-2014

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 647 Eski Türk Edebiyatında Manzum Metin İncelemeleri I Graduate 1 Fall
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
7.5 0

Instructor Assistant Coordinator
Ali Riza Özuygun, Assoc. Prof. Dr. Ali Riza Özuygun, Assoc. Prof. Dr.
[email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
13.14.15.16.17.18.ve 19. Yüzyıllarda Türk Şiirinin tarih içindeki gelişimi, şairleri üslub özellikleri ve metinlerin okunmasında dikkat edilecek hususları belirlenmesi.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. 13.-14.yy Hoca Dehhani, Kadı Burhanedin, Ahmedi, Nesimi,Şerhi, Cem Sultan beyit şerhi
 2. 13.-14yy Ahmed Paşa, Necati Adli, Mesihi, Mihri Hatun, Ayni beyit şerhi
 3. 15.-16.yy Zati, Fuzuli, Baki beyit şerhi
 4. 15.yy-16.yy Ruhi -Bağdadi,Hayali,Muhibbi, Lami
 5. 17.yy Nabi, Nefi beyit şerhi
 6. 17.yy Ş. Yahya , Naili beyit şerhi
 7. 17.yy Neşati, Niyazi beyit şerhi
 8. 18.yy Nedim, Hami-Amidi, Şeyh Galib beyit şerhi
 9. 18.yy Koca Rakıp Paşa, Rasih beyit şerhi
 10. 19.yy K.İzzet Molla, Yenişehirli Avni beyit şerhi
 11. 19.yy Bosna Hersekli Hikmet Metin Şerhi
 12. Uygulama I
 13. Uygulama II
 14. Uygulama III

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
   Description (%)
   Method Quantity Percentage (%)
   Total: 0
   Learning outcomes
   • Öğrenci 13.14.15.16.17.18. ve 19.yy Türk şiirinin tarih iöinde gelişimi,üslub özellikleri hususları öğrenir
   TEXTBOOK(S)

    ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
    Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
    Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)14 0
    Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
    Midterm Examination (1 week) 0
    Final Examination(1 week) 0
    Preparation for Midterm Examination 0
    Preparation for Final Examination7,50
    Total Workload: 0
    ECTS Credit (Total workload/25): 0