INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Graduate Study - Faculty of Education and Humanities
PhD Turkish Language and Literature
2014-2015

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 640 Metin Dilbilimi ve Dil Öğretimi Graduate 1 Spring
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Non-area Elective 6 3 0

Instructor Assistant Coordinator
Mustafa Çetin, Assoc. Prof. Dr. Mustafa Çetin, Assoc. Prof. Dr.
[email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
Bu ders metin dilbilimi ve dil öğretiminde kullanımına ilişkin öneriler sunmakta, ilgili alanla ilgili temel kavramları örneklemek suretiyle açıklamakta ve öğrencilerin iki disiplin arasındaki ilişki üzerine düşünmesini ve kendilerine özgü tutumlar geliştirmelerini amaçlamaktadır.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Metin dilbiliminin çıkışı ve terimsel altyapısı
 2. Metnin kavramı, metin dil bilimi ve dil öğretimi
 3. Metin dil biliminin temel kavramları ve metin yapısını oluşturan unsurlar
 4. Metin dil bilimine göre metin değerlendirme ölçütleri
 5. Söz dizimsel unsurlar (Bağdaşıklık)
 6. Söz dizimsel unsurlar (Bağdaşıklık)
 7. Anlam bilimsel unsurlar (Tutarlılık)
 8. Anlam bilimsel unsurlar (Tutarlılık)
 9. Metin dil bilimi açısından dil öğretiminde dört temel becerinin(Okuma-dinleme,Konuşma-yazma) gelişimi
 10. Metinlerde üst yapı kavramı, anlatıcı ve bakış açısı meselesi
 11. metin türleri, anlatı metinleri: kısa öyküler
 12. Metin dil bilimi ile metnin işlevi arasındaki ilişki
 13. Örnek Metin İncelemeleri
 14. Örnek Metin İncelemeleri

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Proje
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Proje
  Total: 0
  Learning outcomes
   TEXTBOOK(S)
   • 1) AYATA-ŞENÖZ, Canan, Metindilbilim ve Türkçe, Multilingual Yay., İstanbul, 2005
   • 2) GÜNAY, Doğan, Metin Bilgisi, Multilingual Yay., İstanbul, 2001
   • 3) ERDEN, Aysu, Kısa Öykü ve Dilbilimsel Eleştiri, Gendaş Yay., İstanbul, 2002
   • 4) AKSAN, Doğan. (1977). Her Yönüyle Dil: Ana Çizgileriyle Dilbilim 1.Ankara: TDK yay. 5) KIRAN, Zeynel & Ayşe KIRAN (2001) Dilbilime Giriş, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

   ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
   Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
   Lecture (14 weeks x Lecture hours per week) 0
   Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
   Midterm Examination (1 week) 0
   Final Examination(1 week) 0
   Preparation for Midterm Examination 0
   Preparation for Final Examination 0
   Assignment / Homework/ Project 0
   Seminar / Presentation 0
   Total Workload: 0
   ECTS Credit (Total workload/25): 0