INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Graduate Study - Faculty of Education and Humanities
PhD Turkish Language and Literature
2014-2015

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 636 Tanzimat Edebiyatında Türlerin ve Temaların Gelişimi Graduate 1 Fall
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
6 0

Instructor Assistant Coordinator
, Orhan Sarıkaya, Assist. Prof. Dr.
no email no email

COURSE OBJECTIVE
Derste edebiyatımıza yeni yeni girmeye başlayan \\\"roman, tiyatro, tenkit, gazete fıkra yazarlığı\\\" gibi türlerin gelişimiyle birlikte klasik şiirimizin muhtevasında ve temalarında ortaya çıkan değişimler örnek metinler üzerinden incelenecektir.

COURSE CONTENT
Week
Topic

  LABORATORY/PRACTICE PLAN
  Week
  Topic

   TEACHING/ASSESSMENT
   Description
    Description (%)
    Method Quantity Percentage (%)
    Total: 0
    Learning outcomes
     TEXTBOOK(S)

      ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
      Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
      Lecture (14 weeks x Lecture hours per week) 0
      Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
      Midterm Examination (1 week) 0
      Final Examination(1 week) 0
      Preparation for Midterm Examination 0
      Preparation for Final Examination 0
      Assignment / Homework/ Project 0
      Seminar / Presentation 0
      Total Workload: 0
      ECTS Credit (Total workload/25): 0