INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Graduate Study - Faculty of Education and Humanities
PhD Turkish Language and Literature
2013-2014

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 634 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinlerin Kullanımı Graduate 1 Spring
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
7.5 48 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Mustafa Arslan, Assoc. Prof. Dr. Mustafa Arslan, Assoc. Prof. Dr.
[email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
Bu dersin amacı günümüzde Türkçe öğretiminde metin çalışmalarında belirleyici olan edebi yapıyı incelemek ve metin çalışmaları ile ilgili olarak edebi metinlerin Türkçe öğretimindeki uygulama yollarını tartışmaktadır.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Dersin tanımı, içeriği, amacı
 2. Saymacalar, dili doğru kullanma, alışkanlığının geliştirilmesi
 3. Tekerlemeler, telaffuz becrilerinin geliştirilmesi
 4. Masallar, okuma-anlama becerilerinin geliştirilmesi
 5. Hikayeler, okuma-anlama becerilerinin geliştirilmesi
 6. Romanlar, okuma-anlama becerilerinin geliştirilmesi
 7. Şiir, konuşma-hitabet becerisinin gelişmesi
 8. Ara sınav
 9. Maniler, konuşma becerisinin gelişmesi
 10. Deneme, yazılı olarak kendini ifade etme becerisinin gelişmesi
 11. Edebi metinlerle kültür aktarımı
 12. Edebi metinlerin kişisel gelişime etkisi
 13. Edebi metinlerin Türkçe ders kitaplarında kullanımı
 14. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde edebi metinlerin kullanımı

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Dersler
  • Alıştırmaları
  • Sunum
  • Gösteri
  • Other:Tartışma, Soru-cevap
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Vize İmtihanı130
  Sunum130
  Final Sınavı140
  Total: 100
  Learning outcomes
  • Türkçenin öğretiminde edebi metinlerden yararlanmayı öğrenirler.
  TEXTBOOK(S)
  • Özer, Bekir (1991). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, (Ed.) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları 153

  ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
  Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
  Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)31442
  Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week)122
  Midterm Examination (1 week)122
  Final Examination(1 week)122
  Preparation for Midterm Examination 0
  Preparation for Final Examination7,50
  Total Workload: 48
  ECTS Credit (Total workload/25): 2