INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Graduate Study - Faculty of Education and Humanities
PhD Turkish Language and Literature
2011-2012

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 628 Türkçe Öğretiminde Yöntem ve Yaklaşımlar Graduate 1 Fall
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
7.5 48 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Mustafa Arslan, Assoc. Prof. Dr. Mustafa Arslan, Assoc. Prof. Dr.
[email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
Türkçenin yabancı dil ve ana dili öğretimini yönlendiren yaklaşım ve yöntemler tarihsel gelişim çizgisi içinde tanıtılacak ve Türkçenin yabancı dil ve ana dili olarak öğetilmesi süreci bu yaklaşım ve yöntemler ışığında incelenecektir.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Dersin konuları, amacı, işleniş şekli, öğrencilere bilgi verilecek. Köken (kaynak) ve yapısal yönden Türkçenin bulunduğu konum diğer dillerle kıyaslanarak açıklanacak. Türk yazı dilinin tarihi gelişimi ile ilgili bir makale incelenecek.
 2. Yabancı dil ve ana dili olarak Türkçe öğretiminde güdüleme (motivasyon), isteklendirme yöntemleri ve öğretmenin motivasyonunun sağlanması
 3. Yabancı dil ve ana dili olarak Türkçe öğretiminde dört temel beceriyi geliştirme
 4. Yabancı dil ve ana dili olarak Türkçe öğretiminde öğretim etkinliklerini önceden planlama
 5. Yabancı dil ve ana dili olarak Türkçe öğretiminde basitten zora, somuttan soyuta, bütünden parçaya öğretim
 6. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde anadili gerektiği durumlarda kullanma
 7. Yabancı dil ve ana dili olarak Türkçe öğretiminde bir seferde bir tek yapıyı sunmak
 8. Ara sınav
 9. Yabancı dil olarak ve ana dili Türkçe öğretiminde dilin günlük hayata aktarılmasını sağlama
 10. Yabancı dil ve ana dili olarak Türkçe öğretiminde öğrencilerin derse daha etkin katılmalarını sağlama
 11. Yabancı dil ve ana dili olarak Türkçe öğretiminde bireysel farklılıkları dikkate alma
 12. Yabancı dil ve ana dili olarak Türkçe öğretiminde görsel araçların kullanımı
 13. Yabancı dil ve ana dili olarak Türkçe öğretiminde işitsel araçların kullanımı
 14. Yabancı dil ve ana dili olarak Türkçe öğretiminin problemleri

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Sunum
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Vize İmtihanı30
  Sunum20
  Final Sınavı50
  Total: 100
  Learning outcomes
  • Türkçenin yabancı dil ve ana dili olarak öğretiminde yöntem ve yaklaşımları değerlendirmek.
  • Son gelişmeler kapsamında eğitim ve öğretimde gerçekleştirilen yeni yöntemlerin yabancı dil ve ana dili Türçe eğitiminde kullanılmasını sağlamak.
  • Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde çağdaş yöntem ve teknikleri kavratmak.
  TEXTBOOK(S)
  • Barry Farber. Yabancı Dil Öğrenme Yöntemleri

  ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
  Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
  Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)14342
  Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week)122
  Midterm Examination (1 week)122
  Final Examination(1 week)122
  Preparation for Midterm Examination 0
  Preparation for Final Examination7,50
  Total Workload: 48
  ECTS Credit (Total workload/25): 2