INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Graduate Study - Faculty of Education and Humanities
PhD Turkish Language and Literature
2012-2013

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 613 Türkçenin Karşılaştırmalı Sözdizimi Graduate 1 Spring
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
7.5 125 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Mustafa Çetin, Assoc. Prof. Dr. Mustafa Çetin, Assoc. Prof. Dr.
[email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
Türk lehçeleri arasındaki yapısal yakınlığı kavratmak, Türk dünyası arasındaki ortak değerlerin varlığı bilincini oluşturmak.
Türkiye Türkçesinin yanında diğer lehçeleri sözdizimi açısından tanıtmak.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Türk lehçelerinin sözdizimleriyle ilgili genel bilgiler.
 2. Türk lehçelerinde sözdiziminin kapsam ve tasnifleri
 3. Türk lehçelerinin morfosentaks özellikleri
 4. Türk lehçelerinde kelime grupları ve bazı terimler.
 5. Türk lehçelerinde kelime gruplarının unsurları ve birleşme şartları.
 6. Türk lehçelerinde kelime gruplarıı ve tasnifleri.
 7. Türk lehçelerinde kelime grupları örnek çözümlemeleri.
 8. Türk lehçelerinde cümle ve bazı terimler.
 9. Türk lehçelerinde cümle ve tasnifleri
 10. Türk lehçelerinde cümle yapıları.
 11. Türk lehçelerinde cümle ögeleri.
 12. Türk lehçelerinde cümle çözümlemeleri
 13. Türk lehçelerinde sözdizimiyle ilgili bilimsel çalışmaların değerlendirilmesi.
 14. Türk lehçelerinde sözdizimiyle ilgili bilimsel çalışmaların değerlendirilmesi.

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Dersler
  • Sunum
  • Seminer
  • Proje
  • Ödevler
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Total: 0
  Learning outcomes
  • Türk lehçeleri arsındaki yapısal benzerlikleri bilir.
  • Türk lehçeleri hakkında genel bilgileri aktarır.
  • Türkçenin sözdizimini karşılaştırmalı olarak çözümler.
  • Türk dünyası arasındaki ortak değerleri açıklar.
  TEXTBOOK(S)
  • A. Bican Ercilasun(editör), Türk Lehçeleri Grameri, Akçağ Yayınları, Ankara 2007.
  • Levent Doğan, vd, Çağdaş Türk Lehçeleri El Kitabı, Kriter yayınları, İstanbul 2007.
  • A Buran-E. Alkaya, Çağdaş Türk Lehçeleri, Akçağ Yayınları Ankara 2007.

  ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
  Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
  Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)5525
  Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week)5525
  Midterm Examination (1 week)5525
  Final Examination(1 week)5525
  Preparation for Midterm Examination5525
  Preparation for Final Examination7,50
  Total Workload: 125
  ECTS Credit (Total workload/25): 5