INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Graduate Study - Faculty of Education and Humanities
PhD Turkish Language and Literature
2013-2014

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 612 Türk Tasavvuf Geleneği Graduate 1 Fall
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
7.5 0

Instructor Assistant Coordinator
Hüseyin Özcan, Assoc. Prof. Dr. Ali Riza Özuygun, Assoc. Prof. Dr.
[email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
Dini-Tasavvufi Türk edebiyatının tüm özellikleri ile kavratılması

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Tasavufa genel bakış
 2. Derviş Kıyafetleri
 3. Tasavvufta Adab
 4. Tasavvufta Erkan
 5. Tasavvuf Musikisi
 6. Raks
 7. Tasavvufta Sözlü Kültür
 8. Tasavvufta Maddi Kültür
 9. Türk Edebiyatında Tasavvuf
 10. Tarikatlar
 11. Anadolu Coğrafyasında Tasavvuf Esintisi
 12. Mevlevilik
 13. Mevlana ve Tasavvuf
 14. Genel tekrar

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
   Description (%)
   Method Quantity Percentage (%)
   Total: 0
   Learning outcomes
   • Dini-Tasavvufi Türk edebiyatının çerçevesi bağlamında tasavvuf şiir ilişkisi
   • İlk dönem sufi temsilcileri Ahmet Yesevi, sufi şiirlerdeki dini ve tasavvufi özellikler
   • Hacı Bektaş Veli Anadoluda'ki tasavvufi cereyana etkisi, eserleri.
   • Yunus Emre hayatı Sanatı Etkileri ve Eserleri Şiirlerinden tahliller
   • Mevlana Hayatı Sanatı Etkileri Şiirlerinden Tahlilller
   TEXTBOOK(S)

    ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
    Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
    Lecture (14 weeks x Lecture hours per week) 0
    Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
    Midterm Examination (1 week) 0
    Final Examination(1 week) 0
    Preparation for Midterm Examination 0
    Preparation for Final Examination7,50
    Total Workload: 0
    ECTS Credit (Total workload/25): 0