INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Graduate Study - Faculty of Education and Humanities
DL PhD Turkish Language and Literature
2016-2017

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 605 Edebiyat Kuramları Graduate 1 Spring
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Non-area Elective 6 3 20 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr. Ayşe A.DİNÇ Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr.
[email protected] ayş[email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
Edebiyat Teorisi, tarihi ve ilkeleri açıklanması

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Edebiyat tanımı ve diğer disiplinlerle ilişkisi
 2. Antik Yunan\'da Sanatla İlgili Tartışmalar
 3. Antik Yunan\'da Sanatla İlgili Tartışmalar
 4. Batı Ortaçağ Sanat Anlayışı
 5. İslam Estetiği
 6. İslam Estetiği
 7. Marksist Estetik Kuramı
 8. Marksist Estetik Kuramı
 9. Modern Edebiyat Kuramı
 10. Modern Edebiyat Kuramı
 11. Postmodern Edebiyat Kuramı
 12. Postmodern Edebiyat Kuramı
 13. Metin Analizleri
 14. Metin Analizleri
 15. Genel değerlendirme

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Dersler
  • Sunum
  • Proje
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Proje130
  Total: 30
  Learning outcomes
  • Edebiyatın tanımı, mahiyeti ve bu kavramlar etrafında tarih içerisinde yapılan tartışmalarla ilgili bilgi sahibi olur.
  • Roma ve Ortaçağ dönemlerinde edebiyat ve sanat anlayışları hakkında bilgi sahibi olur
  • Edebiyat araştırma ve eleştiri yöntemleri.
  • Öğrendiği kuramları herhangi bir edebi metin üstünde uygulayabilir.
  TEXTBOOK(S)
  • Wellek, Rene Edebiyat Teorisi
  • Platon, DEVLET kitabı
  • Aristo, Poetika
  • Horatius, Ars Poetika
  • Koç, Turan, İslam Estetiği

  ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
  Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
  Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)11515
  Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
  Midterm Examination (1 week)111
  Final Examination(1 week)111
  Preparation for Midterm Examination111
  Preparation for Final Examination111
  Assignment / Homework/ Project 0
  Seminar / Presentation111
  Total Workload: 20
  ECTS Credit (Total workload/25): 1