INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Graduate Study - Faculty of Education and Humanities
PhD Turkish Language and Literature
2012-2013

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 602 Eski Türk Edebiyatında Manzum Metin İncelemeleri II Graduate 1 Spring
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
7.5 0 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Ali Riza Özuygun, Assoc. Prof. Dr. Ali Riza Özuygun, Assoc. Prof. Dr.
[email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
Klasik dönemden XIX. yüzyıla kadar Türk edebiyatına yön veren temel eserlerin dil,
üslup muhteva yönünden incelenmesi amaçlanmıştır.

COURSE CONTENT
Week
Topic

  LABORATORY/PRACTICE PLAN
  Week
  Topic

   TEACHING/ASSESSMENT
   Description
   • Dersler
   • Proje
   • Ödevler
   Description (%)
   Method Quantity Percentage (%)
   Total: 0
   Learning outcomes
   • 13.14.15.16.17.18. ve 19. Yüzyıllarda Türk şiirinin tarihi gelişimi ve klasik Türk şiirinin hayal dünyasının teşekkülünün incelenmesi
   • 13.14.15.16.17.18. ve 19. Yüzyıllarda Türk şiirinin tarihi gelişimi ve klasik Türk şiirinin hayal dünyasının teşekkülünün incelenmesi
   • Öğrenci, 13.14.15.16.17.18. ve 19. Yüzyıllarda Türk şiirinin tarihi gelişimi, klasik Türk şiirinin hayal dünyasının teşekkülünü hakkında bilgi sahibi olur.
   TEXTBOOK(S)

    ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
    Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
    Lecture (14 weeks x Lecture hours per week) 0
    Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
    Midterm Examination (1 week) 0
    Final Examination(1 week) 0
    Preparation for Midterm Examination 7.50
    Preparation for Final Examination 0
    Total Workload: 0
    ECTS Credit (Total workload/25): 0