INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Graduate Study - Faculty of Education and Humanities
4+1 With Thesis Turkish Language and Literature
2017-2018

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 537 Yabancı Dil Öğretiminde Teknik ve İlkeler Graduate 1 Fall
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Area Elective 6 3 0

Instructor Assistant Coordinator
Samira Osmanbegović-Bakšić, Assist. Prof. Dr. Yard. Doç. Dr. Samira Osmanbegovıc-Baksıç Samira Osmanbegović-Bakšić, Assist. Prof. Dr.
[email protected] samira.osmanbegovı[email protected] no email

Yabancı dil öğretim yöntemlerinin gözlemlerini ile ilkelerini karşılaştırmak.

COURSE OBJECTIVE
Yabancı dil öğretim yöntemlerinin uygulanmasını açıklayan bilimsel kitap ile makalelerde yer alan bilgileri öğrencilere kazandırırken bu alanda yer alan yeni bilgileri öğrencilerle paylaşmaktır. Özellikle okul öncesi çocuklara yabancı dil öğretimine ilişkin yeni yöntemler üzerinde durulacak.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. • Dilbilgisi Çeviri Yönteminin Gözlemi ve İlkeleri/ 1. Dil Öğrenme Kurallarına Göre Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi –grup çalışması
 2. 2. Erken yaşta yabancı dil öğrenimide çizgi filmlerinin Anlama ve Konuşma Becerilerine Etkisi
 3. • Dolaysız Yöntemin Gözlemi ve İlkeleri 1. Çocuklara Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dramanın Kullanımı • İşitsel-Dilse Yönteminin Gözlemi ve İlkeleri 1.Çocuklara Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dramanın Kulla 2. Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminde Oyun
 4. Esinlemeli Yöntemin Gözlemi ve İlkeleri 1. Yabanci Dil Öğretiminde Çocuk Edebiyatı • Grupla Dil Öğrenmenin Gözlemi ve İlkeleri 1. Şarkilarin Yabanci Dil Becerilerini Geliştirmedeki Etkililikler
 5. • Tüm Fiziksel Tepki Yönteminin Gözlemi ve İlkeleri 1. Avrupalı Okullarda Dil Öğretimi Hakkında Temel Veriler
 6. • İletişimci Dil Öğretiminin Gözlemi ve İlkeleri 1. Öğrenci Merkezli Dil Eğitiminin Modeli
 7. • İçerik Temelli Öğretim 1. Çocuklarda Yabancı Dil Öğrenmeye Karşı Olumlu Tutum Geliştirmede Sınıf Öğretmenine Pratik Öneriler
 8. • Görev Temelli Dil Öğretiminin Gözlemi ve İlkeleri 1. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Yabancı Dil Eğitimine İlişkin Anne-Baba Ve Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
 9. • Dil Öğretiminin Politik Boyutları ve Katılımcı Yaklaşım 1.Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretimi Üzerine Veli ve Öğretmen Görüşleri
 10. • Öğrenme Stratejileri, İşbirlikçi Öğrenme ve Çoklu Zeka 1. Çocuklarda Yabancı Dil Öğretimi
 11. • Dil Öğretimi ve Öğreniminde Gelişen Teknolojinin Kullanımları 1.Yabancı Dil Ve Anadil Öğreniminde Kritik Dönemler
 12. • Yeni Projeler Işığında Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretimi

 1. • Yabancı Dil Derslerinde Mizahın Yeri
 2. Sunum
 3. Sunum

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
   Description (%)
   Method Quantity Percentage (%)
   Total: 0
   Learning outcomes
   • Geleneksek YDÖ Yöntemlerinin yaşantısı, uygulaması, ilkeleri
   • Çağdaş YDÖ Yöntemlerinin yaşantısı, uygulaması, ilkeleri
   TEXTBOOK(S)

    ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
    Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
    Lecture (14 weeks x Lecture hours per week) 0
    Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
    Midterm Examination (1 week) 0
    Final Examination(1 week) 0
    Preparation for Midterm Examination 0
    Preparation for Final Examination 0
    Assignment / Homework/ Project 0
    Seminar / Presentation 0
    Total Workload: 0
    ECTS Credit (Total workload/25): 0