INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Graduate Study - Faculty of Education and Humanities
4+1 With Thesis Turkish Language and Literature
2017-2018

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 535 Genel Dilbilimi I Graduate 1 Spring
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Area Elective 6 3 130 TÜRKÇE

Instructor Assistant Coordinator
Samira Osmanbegović-Bakšić, Assist. Prof. Dr. Assit. Prof. Dr.Samira Osmanbegović-Bakšić Samira Osmanbegović-Bakšić, Assist. Prof. Dr.
[email protected] [email protected] no email

Dilbilimi konuları, çalışmaları için önemli ve zorunlu görülür.

COURSE OBJECTIVE
Dilin bir dizge, bir sistem olduğunu vurgulamak; Dil bilimi ve dil biliminin temel kavramlarının, Saussure ve yapısalcılık, Avrupa (Prag ve Kopengah Dil Bilimi Okulu) ve Amerikan yapısalcılığı, dağılımcılık, işlevselcilik vb. yaklaşımların tanıtılması, dil bilimi çalışmalarına yön veren kişilerin ( Roman Jokobson, Lucien Tesnier, Louis Hjelmslev, Leonard Bloomfield, Sabbetai Harris, Andre Martinet, Noam Chomsky vb.) çalışmalarıyla ele alınması. Dile geleneksel ve modern çağ yaklaşımlarını kavratmak.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Dilbilim hakkında genel bilgiler, tanımı, kapsamı.
 2. Dizge, gösterge ve gösterge dizgeleri.
 3. Dil göstergesi:gönderge, gösterilen, gösteren, kavramlaştırma, göstergenin vurgulanması.
 4. Dil göstergesinin özellikleri, nedensizlik, çizgisellik, değişmezlik, değişebilirlik, dilin ayırıcı özelliği, dilin çift eklemliliği.
 5. Dil ve iletişim, dilsel iletişimin temel öğeleri, konuşucu, alıcı, gönderge, ileti, kanal, kod, tiyatroda göndericiler.
 6. Yazılı iletişimin işlevleri, gönderge işlevi, anlatım, çağrı, üstdil, ilişki, sanat ve oyun işlevleri.
 7. Ferdinand De Saussure ve yapısal dilbilim, dilbilimin görevleri, dizge kavramı, dil/söz karşıtlığı, dilde önyargılar.
 8. Artzamanlılık, eşzamanlılık, dizisel ve dizimsel ilişkiler, töz ve biçim, anlam ve değer, dildeki karşıtlıklar.
 9. Avrupa yapısalcılığı, Prag dilbilim çevresi ve işlevselcilik, İşlevselciliğin ilkeleri, sesbilim.
 10. Bağımsal dilbilgisi, Roman Jakobson, Kopenak dilbilim çevresi(Glosematik).
 11. Amerikan yapısalcılığı, dağılımsal dilbilim, dağılımsalcılığın ilkeleri:bütünce, anlam, dağılım; N. Chomsky ve üretici dönüşümsel dilbilgisi.
 12. Naom Chomsky ve Üretken Dönüşülü Dilbilgisi
 13. Edimbilim ve temel kavramlar, sözcelem, söylem, sözce, iletşimsel ve dilsel edimler.
 14. Dilbilim çalışmaları ve dilbilimin alt dalları.

 1. Sunumlar

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Interactive Lectures
  • Practical Sessions
  • Excersises
  • Presentation
  • Discussions and group work
  • Student debates
  • Problem solving
  • Case Studies
  • Guest instructor
  • Use of educational films
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Homework20
  Midterm Exam(s)30
  Final Exam150
  Total: 100
  Learning outcomes
  • Dilbilimin tanımını yapar.
  • Dile bilimsel yaklaşımı ve gerekçelerini açıklar.
  • Dilbilim okullarını ve dile bakış açılarını açıklar.
  • Dünyaca tanınmış dilbilimcileri tanıtır.
  TEXTBOOK(S)
  • 1.Kıran, Z. (2001) Dilbilime Giriş. Ankara: Seçkin Yayıncılık
  • 2. Bayraktar. N. (2017) Dil Bilimi, Nobel Yay.

  ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
  Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
  Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)15230
  Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
  Midterm Examination (1 week)11010
  Final Examination(1 week)12020
  Preparation for Midterm Examination11010
  Preparation for Final Examination11010
  Assignment / Homework/ Project22040
  Seminar / Presentation11010
  Total Workload: 130
  ECTS Credit (Total workload/25): 5