INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Graduate Study - Faculty of Education and Humanities
3+2 Turkish Language and Literature
2014-2015

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 525 Genel Dilbilim II Graduate 1 Spring
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
6 125 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Mustafa Çetin, Assoc. Prof. Dr. Mustafa Çetin, Assoc. Prof. Dr.
[email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
Dile evrensel yaklaşımları kavratmak.Dilin bilimsel bakış açısıyla kavratılması, dilbilimle diğer bilim dallarının ilişkilerini kavratmak, dilbilimin çalışma ve uygulama alanlarını göstermek, dilbilimin alt dallarını kavratmaktır.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Söyleşimlilik ve çokseslilik
 2. Söyleşimlilik ve çokseslilik
 3. Edimbilim ve temel kavramları
 4. Dilbilimin alt dalları ve bazı terimler
 5. Dilbilimin alt dalları ve bazı terimler
 6. Göstergebilim ve kuramcıları
 7. Göstergebilim ve kuramcıları
 8. Dilbilim ve biçembilim
 9. Dilbilim ve biçembilim
 10. Dilbilim ve biçembilim
 11. Dilbilim ve biçembilimin bazı terim ve kavramları
 12. Dilbilim ve biçembilimin bazı terim ve kavramları
 13. Dilbilim ve Çeviri
 14. Dilbilim ve dil öğretimi

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
   Description (%)
   Method Quantity Percentage (%)
   Total: 0
   Learning outcomes
   • Dilbilimin temel kavramlarını anlar.
   • Dilbilim kuramlarını tanır.
   • Dil evrensellerini bilir.
   • Dile karşı bilimsel bir bakış açısı geliştirir.
   TEXTBOOK(S)
   • Doğan Aksan, Anlambilim: Anlambilim Konuları ve Türkçe’nin Anlambilimi, Engin Yayınevi,
   • 1999.
   • Zeynel Kıran, Dilbilim Akımları, Onur Yayınları, 1996.
   • Doğan Aksan, Dilbilim ve Türkçe Yazıları, Multilingual Yayınları, 2005.
   • Berke Vardar, Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri, Multilingual Yayınları, 1998.
   • Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Türk Dil Kurumu, 1977.
   • Günay KARAAĞAÇ, Dil, Tarih ve İnsan, Akçağ Yay., 2. baskı, 2005.

   ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
   Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
   Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)5525
   Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week)5525
   Midterm Examination (1 week)5525
   Final Examination(1 week)5525
   Preparation for Midterm Examination5525
   Preparation for Final Examination7,5 0
   Assignment / Homework/ Project 0
   Seminar / Presentation 0
   Total Workload: 125
   ECTS Credit (Total workload/25): 5