INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Graduate Study - Faculty of Education and Humanities
3+2 Turkish Language and Literature
2013-2014

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 519 Türkçe Öğretiminde Yöntem ve Yaklaşımlar Graduate 1 Fall
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
7.5 54 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Mustafa Arslan, Assoc. Prof. Dr. Mustafa Arslan, Assoc. Prof. Dr.
[email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
Bu derste Türkçenin yabancı dil ve ana dili öğretimini yönlendiren yaklaşım ve yöntemler tanıtılacak ve Türkçenin yabancı dil ve ana dili olarak öğetilmesi süreci bu yaklaşım ve yöntemler ışığında incelenecektir.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. 1.Dersin konuları, amacı, işleniş şekli, öğrencilere bilgi verilecek. Köken (kaynak) ve yapısal yönden Türkçenin bulunduğu konum diğer dillerle kıyaslanarak açıklanacak.
 2. 2.Türk yazı dilinin tarihi gelişimi incelenecek.
 3. 3.Türkçe (anadili ve yabancı dil olarak) öğretim yöntemleri.
 4. 4.Türkçe öğretiminde güdüleme (motivasyon), isteklendirme yöntemleri I.
 5. 5.Türkçe öğretiminde güdüleme (motivasyon), isteklendirme yöntemleri II.
 6. 6.Türkçe öğretiminin kaynakları.
 7. 7. Ara sınav
 8. 9.Türkçe öğretiminde edebi metinlerin kullanılması.
 9. 10.Türkçe öğretiminde yardımcı ders araçlarının önemi.
 10. 11.Türkçe öğretiminde kültür aktarımı.
 11. 12.Türkçe öğretiminde öğretmen yetiştirme.
 12. 13.Türkçe öğretiminde dört temel becerinin gelişimi.
 13. 14.Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin sorunları.
 14. 15. Ana dili olarak Türkçe öğretiminin problemleri.

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Dersler
  • Uygulamalı dersler
  • Sunum
  • Ödevler
  • Örnek olay incelemesi
  • Gösteri
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Vize İmtihanı130
  Sunum120
  Final Sınavı150
  Total: 100
  Learning outcomes
  • Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde çağdaş yöntem ve teknikleri edinirler.
  • Son gelişmeler kapsamında eğitim ve öğretimde gerçekleştirilen yeni yöntemlerin yabancı dil ve ana dili Türçe eğitiminde kullanılmasını öğrenirler.
  TEXTBOOK(S)
  • 1.Duman, G.B. (2013) Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde materyal geliştirme ve materyallerin etkin
  • kullanımı. Ana Dili Eğitimi Dergisi,1(2),1-8.
  • 2.ARSLAN Mustafa, “Tarihi Süreçte Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi-Öğrenimi Çalışmaları” KSU Sosyal Bilimler Dergisi, S: 9(2) (2012), s. 167-188.
  • 3.ARSLAN Mustafa ve ERGİN Adem, \"Yabancılara Türkçe Öğretiminde Görsel ve İşitsel Araçların Etkin Kullanımı\", Dil Dergisi, S: 147 (2010), s. 63-86.

  ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
  Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
  Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)31648
  Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
  Midterm Examination (1 week)122
  Final Examination(1 week)122
  Preparation for Midterm Examination122
  Preparation for Final Examination7,50
  Total Workload: 54
  ECTS Credit (Total workload/25): 2