INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Graduate Study - Faculty of Education and Humanities
3+2 Turkish Language and Literature
2012-2013

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 519 Türkçe Öğretiminde Yöntem ve Yaklaşımlar Graduate 1 Fall
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
7.5 54

Instructor Assistant Coordinator
Mustafa Arslan, Assoc. Prof. Dr. Mustafa Arslan, Assoc. Prof. Dr.
[email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
Bu derste Türkçenin yabancı dil ve ana dili öğretimini yönlendiren yaklaşım ve yöntemler tarihsel gelişim çizgisi içinde tanıtılacak ve Türkçenin yabancı dil ve ana dili olarak öğetilmesi süreci bu yaklaşım ve yöntemler ışığında incelenecektir.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. 1.Dersin konuları, amacı, işleniş şekli, öğrencilere bilgi verilecek. Köken (kaynak) ve yapısal yönden Türkçenin bulunduğu konum diğer dillerle kıyaslanarak açıklanacak. Türk yazı dilinin tarihi gelişimi ile ilgili bir makale incelenecek.
 2. 2.Türkçe öğretiminde güdüleme (motivasyon), isteklendirme yöntemleri, Öğretmenin motivasyonunun sağlanması, Öğrenci motivasyonunun sağlanması.
 3. 3.Türkçe öğretiminde dört temel beceriyi geliştirme
 4. 4.Türkçe öğretiminde öğretim etkinliklerini önceden planlama
 5. 5.Türkçe öğretiminde basitten zora, somuttan soyuta, bütünden parçaya öğretim
 6. 6.Türkçe öğretiminde anadili gerektiği durumlarda kullanma
 7. 7.Türkçe öğretiminde bir seferde bir tek yapıyı sunmak
 8. 9.Türkçe öğretiminde dilin günlük hayata aktarılmasını sağlama
 9. 10.Türkçe öğretiminde öğrencilerin derse daha etkin katılmalarını sağlama
 10. 11.Türkçe öğretiminde bireysel farklılıkları dikkate alma
 11. 12.Türkçe öğretiminde görsel araçların kullanımı
 12. 13.Türkçe öğretiminde işitsel araçların kullanımı
 13. 14.Türkçe öğretiminde edebi metinlerin kullanımı.
 14. 15.Yabancı dil ve ana dili olarak Türkçe öğretiminin problemleri

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Dersler
  • Uygulamalı dersler
  • Sunum
  • Ödevler
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Quiz230
  Sunum220
  Final Sınavı250
  Total: 100
  Learning outcomes
  • Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde çağdaş yöntem ve teknikleri edinirler.
  • Son gelişmeler kapsamında eğitim ve öğretimde gerçekleştirilen yeni yöntemlerin yabancı dil ve ana dili Türçe eğitiminde kullanılmasını öğrenirler.
  TEXTBOOK(S)

   ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
   Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
   Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)31648
   Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
   Midterm Examination (1 week)122
   Final Examination(1 week)122
   Preparation for Midterm Examination122
   Preparation for Final Examination7,50
   Total Workload: 54
   ECTS Credit (Total workload/25): 2