INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Graduate Study - Faculty of Education and Humanities
3+2 Turkish Language and Literature
2013-2014

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 516 Turkce Ogretiminde Dilsel Beceriler ve Alistimalar Graduate 1 Spring
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
7.5 31

Instructor Assistant Coordinator
Mustafa Arslan, Assoc. Prof. Dr. Mustafa Arslan, Assoc. Prof. Dr.
[email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
Dinlediğini anlama / Okuduğunu anlama / Konuşma / Yazma gibi becerilere uygun edinimleri kazandırmak için çalışmalar yapmaktır.Bireyin toplumla doğru iletişim kurabilmesi, kendini ifade edebilmesi için dilsel becerileri etkin bir biçimde kullanabilmesi söz konusudur. Bu bağlamda dilsel becerilerin etkin hale getirilebilmesi için ilkokuldan itibaren öğrenciler uygulayarak bu yetilerini geliştirmelidirler.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Dersin tanımı, amacı ve konularının tanıtımı.
 2. Konuşma, anlatma eğitiminde uygulanabilecek etkinlikler ve alıştırmalar.
 3. Dinlem, anlama eğitimi etkinlikleri ve uygulanabilecek alıştırmalar.
 4. Yazma, yazılı anlatma becerisi etkinlikleri ve alıştırmalar.
 5. Okuma, anlama becerisi aktiviteleri ve uygulanacak alıştırmalar.
 6. Kelime bilgisi, kelime hazinesi geliştirmeye yönelik aktiviteler ve alıştırmalar.
 7. Kalıplaşmış ifadelerin öğretimine yönelik etkinlikler ve alıştırmalar.
 8. Aara sınav.
 9. Dilbilgisi konularının öğretimine yönelik aktivite ve uygulanacak alıştırmalar.
 10. Telaffuz, diksiyon ve dili doğru kullanmaya yönelik etkinlikler ve alıştırmalar.
 11. Anadili ve yabancı dil olarak Türkçe derslerinde becerilerin gelişimine örnek alıştırma ve etkinliklerin incelenmesi.
 12. Dilsel becerilerin gelişiminde uygulanan yeni aktiviteler ve alıştırmalar.
 13. Öğretmenin dilsel becerilerin gelişiminde ve etkinliklerin, alıştırmaların uygulanmasındaki rolü.
 14. Dilsel becerilerin gelişimine yönelik sorunların tartışılması.

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Dersler
  • Alıştırmaları
  • Sunum
  • Örnek olay incelemesi
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Vize İmtihanı130
  Sunum130
  Final Sınavı140
  Total: 100
  Learning outcomes
  • Dilsel becerilerin gelişimi ve önemini kavrar.
  • Dilsel becerilerde hangi etkinliği kullanacak, öğrenir.
  TEXTBOOK(S)
  • 1. GÜNEŞ, Firdevs (2011). Dil öğretim yaklaşımları ve türkçe öğretimindeki uygulamalar. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute, Cilt/Volume: 8 Sayı/Issue: 15, s. 123 - 148
  • 2.Demirel, Özcan (2003): Yabancı Dil Öğretimi, Ankara

  ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
  Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
  Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)21428
  Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week)111
  Midterm Examination (1 week)111
  Final Examination(1 week)111
  Preparation for Midterm Examination 0
  Preparation for Final Examination 0
  Total Workload: 31
  ECTS Credit (Total workload/25): 1