INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Graduate Study - Faculty of Education and Humanities
3+2 Turkish Language and Literature
2011-2012

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 514 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI II Graduate 1 Spring
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
7.5 415 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Mustafa Çetin, Assoc. Prof. Dr. Mustafa Çetin, Assoc. Prof. Dr.
[email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
Türkiye Türkçesiyle diğer Türk lehçeleri arasında tipolojik çalışmaları takip edebilme ve akademik çalışmalar yapma becerisi kazandırmak.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Türk lehçelerinin coğrafik, kültürel tanıtımı yapılacak,
 2. Türk lehçelerinin ortak ve farklı özellikleri
 3. Özbek ve Uygur lehçelerinin dil özellikleri
 4. Özbek Türkçesinin fonetik özellikleri
 5. Özbek Türkçesinin fonetik özellikleri
 6. Özbek Türkçesinin fonetik özellikleri
 7. Özbek Türkçesinin morfolojik özellikleri
 8. Ara sınav
 9. Özbek Türkçesinin morfolojik özellikleri
 10. Özbek Türkçesinin morfolojik özellikleri
 11. Özbek Türkçesinin sözdizim özellikleri
 12. Özbek Türkçesinin sözdizim özellikleri
 13. ÖzbekTürkçesi metin çözümlemeleri
 14. ÖzbekTürkçesi metin çözümlemeleri

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Dersler
  • Alıştırmaları
  • Sunum
  • Seminer
  • Öz değirlendirme
  • Proje
  • Ödevler
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Proje20
  Vize İmtihanı30
  Sunum20
  Final Sınavı30
  Total: 100
  Learning outcomes
  • Çağdaş Türk lehçelerini detaylı tanımlayabilirler.
  • Türk lehçeleri alanında akademik ve tipolojik çalışmalar yapabilirler
  • Türklük bilimi müktesebatı edinirler.
  TEXTBOOK(S)
  • 1.A. Bican Ercilasun, Türk Lehçeleri Grameri, Akçağ Yayınları, Ankara 2008.
  • 2.Volkan Coşkun, Özbek Türkçesi Grameri, TDK Ankara 2000.
  • 3.M.Metin Karaörs, Türk Lehçelerinde Karşılaştırmalı Şekil ve Cümle Bilgisi,Akçağ, Ankara, 2005.

  ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
  Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
  Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)348144
  Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week)464256
  Midterm Examination (1 week)155
  Final Examination(1 week)155
  Preparation for Midterm Examination155
  Preparation for Final Examination1270
  Total Workload: 415
  ECTS Credit (Total workload/25): 17