INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Graduate Study - Faculty of Education and Humanities
3+2 Turkish Language and Literature
2013-2014

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 512 Turk Dilinin Kaynaklari Graduate 1 Spring
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
7.5 60 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Hüseyin Özcan, Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Özcan, Assoc. Prof. Dr.
[email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
Öğrencilere, Türk dilinin tarihî dönemlerinin önemli kaynaklarını tanıtmak.
Sırasıyla Orhun Abidelerinden başlayarak 15. yüzyıla kadarki Eski Türkçe, Uygurca, Harezmce, Memluk Türkçesi, Ermeni türkçesi, Kodux Cumanicus vs.yazılı metinlerin
okunması, dil özelliklerinin değerlendirilmesi.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Orhun Türkçesiyle yazılmış önemli eserler ve üzerlerinde yapılmış önemli çalışmalar.
 2. Uygur Türkçesiyle yazılmış önemli eserler ve üzerlerinde yapılmış önemli çalışmalar.
 3. Eski Türkçenin sözlükleri
 4. Etimoloji sözlükleri
 5. Karahanlı Türkçesiyle yazılmış önemli eserler ve önemli çalışmalar.
 6. Harezm Türkçesiyle yazılmış eserler ve önemli çalışmalar.
 7. Kıpçak Türkçesiyle yazılmış önemli eserler ve çalışmalar. Mısır Memluk sahasına ait sözlük ve gramerler.
 8. Ermeni Kıpçakçasıyla yazılmış eserler ve Ermeni Kıpçakçasına ait sözlükler.
 9. Çağatay Türkçesiyle yazılmış eserler ve önemli çalışmalar.
 10. Çağatayca sözlükler
 11. Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış önemli eserler
 12. Osmanlı Türkçesinin kaynak metinleri
 13. Ağız çalışmaları kaynakları
 14. Dilbilim kaynakları

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Lectures
  • Excersises
  • Presentation
  • Seminar
  • Project
  • Assignments
  • Case Studies
  • Other:
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Homework520
  Presentation320
  Term Paper120
  Final Exam140
  +participation and attandance
  Total: 100
  Learning outcomes
  • Öğrenci Orhun Türkçesiyle yazılmış önemli eserler hakkında geniş bilgi sahibi olur. Öğrenci Uygur Türkçesiyle yazılmış önemli eserler hakkında geniş bilgi sahibi olur. Öğrenci Çağatay Türkçesiyle yazılmış eserler ve önemli çalışmalar hakkında geniş bilgi sahibi olur. Öğrenci Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış önemli eserler hakkında geniş bilgi sahibi olur .
  TEXTBOOK(S)
  • 1.Tarihi Türk Şiveleri (Yay.: Mehmet Akalın) 2.Talat Tekin -Mehmet Ölmez,Türk
  • Dilleri 2.Philologiae Turcicae Fundamenta I (ed. Jean Deny) 3. Tekin, Talat, (1968), A
  • Grammar of Orkhon Turkic, Published by Indiana University, Boomington. 2.
  • Clauson, Sir Gerard, (1972), An Etymological Dictionary of Pre-thirteenth Century
  • Turkish, Oxford. 3. Nadelyayev, V. M., Nasilov, D. M., (1969), Drevnetyurskiy
  • slovar\', Leningrad. 4. Räsänen, M., (1957), Materialien Zur Morphologie der
  • Türkischen Sprachen, Studia Orientalia, ESOF, XXI, Helsinki. 5. Räsänen, M., (1969),
  • Versuch Eines Etymologischen Wörterbuchs Der Türksprachen, Helsinki. 6. Erdal,

  ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
  Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
  Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)133
  Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week)16116
  Midterm Examination (1 week)11010
  Final Examination(1 week)11616
  Preparation for Midterm Examination11515
  Preparation for Final Examination7,50
  Total Workload: 60
  ECTS Credit (Total workload/25): 2