INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Graduate Study - Faculty of Education and Humanities
3+2 Turkish Language and Literature
2012-2013

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 510 Eski Türk Edebiyatının Kaynakları Graduate 1 Spring
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
7.5 0 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Ali Riza Özuygun, Assoc. Prof. Dr. Ali Riza Özuygun, Assoc. Prof. Dr.
[email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
Eski Türk Edebiyatının kaynaklarını öğrenme, bu kaynakları orijinal
metinlerinden okuma ve anlama

COURSE CONTENT
Week
Topic

  LABORATORY/PRACTICE PLAN
  Week
  Topic

   TEACHING/ASSESSMENT
   Description
   • Dersler
   • Alıştırmaları
   • Ödevler
   • Örnek olay incelemesi
   Description (%)
   Method Quantity Percentage (%)
   Ev Ödevi20
   Vize İmtihanı20
   Final Sınavı60
   Total: 100
   Learning outcomes
    TEXTBOOK(S)
    • 1. Türk Edebiyatı Tarihi, Agah Sırı Levend
    • 2. Divan Edebiyatı Estetiği, Cihan Okuyucu, LM Yayınları
    • 3. Büyük Türk Klasikleri, Ötüken Yayınları
    • 4. Tuhfe-i Naili, Mehmet Nail Tuman, Bizim Büro Yayınları
    • 5. Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmet Tahir, Bizim Büro Yayınları
    • 6. İslam Ansiklopedisi, TDVİA
    • 7. Son Asır Türk Şairleri, İbnülemin Mahmut Kemal İnal
    • 8. Çeşitli yazma eser örnekleri, tıpkıbasım veya metin-inceleme neşirleri

    ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
    Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
    Lecture (14 weeks x Lecture hours per week) 0
    Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
    Midterm Examination (1 week) 0
    Final Examination(1 week) 0
    Preparation for Midterm Examination 0
    Preparation for Final Examination7,50
    Total Workload: 0
    ECTS Credit (Total workload/25): 0