INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Graduate Study - Faculty of Education and Humanities
3+2 Turkish Language and Literature
2013-2014

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 510 Eski Türk Edebiyatının Kaynakları Graduate 1 Fall
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
7.5 0 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Ali Riza Özuygun, Assoc. Prof. Dr. Ali Riza Özuygun, Assoc. Prof. Dr.
[email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
Eski Türk Edebiyatının kaynaklarını öğrenme, bu kaynakları orijinal
metinlerinden okuma ve anlama

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Eski Türk Edebiyatı Kaynakları Giriş
 2. Osmanlıca Sözlük,Arapça- Türkçe Sözlük,Farsça - Türkçe Sözlük
 3. Eski Kaynaklar, Edebiyat Tarihi
 4. Tezkire Türünün Doğuşu ve Tarihsel Değişimi
 5. Türk Edebiyatının İlk Tezkire Örnekleri
 6. 16.yy Şair Tezkiresi
 7. 16.yy Şair Tezkiresi II
 8. 17.yy Şair Tezkiresi I
 9. 17.yy Şair Tezkiresi II
 10. 18.yy Şair Tezkiresi I
 11. 19.yy Şair Tezkiresi I
 12. 19.yy Şair Tezkiresi I
 13. 20. yy Şair Tezkiresi I
 14. 20.yy Şair Tezkiresi II

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
   Description (%)
   Method Quantity Percentage (%)
   Total: 0
   Learning outcomes
   • Eski Türk Edebiyatı Kaynakları Kavrama
   • Metin İnceleme
   TEXTBOOK(S)
   • 1. Türk Edebiyatı Tarihi, Agah Sırı Levend
   • 2. Divan Edebiyatı Estetiği, Cihan Okuyucu, LM Yayınları
   • 3. Büyük Türk Klasikleri, Ötüken Yayınları
   • 4. Tuhfe-i Naili, Mehmet Nail Tuman, Bizim Büro Yayınları
   • 5. Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmet Tahir, Bizim Büro Yayınları
   • 6. İslam Ansiklopedisi, TDVİA
   • 7. Son Asır Türk Şairleri, İbnülemin Mahmut Kemal İnal
   • 8. Çeşitli yazma eser örnekleri, tıpkıbasım veya metin-inceleme neşirleri

   ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
   Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
   Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)14 0
   Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
   Midterm Examination (1 week) 0
   Final Examination(1 week) 0
   Preparation for Midterm Examination 0
   Preparation for Final Examination7,50
   Total Workload: 0
   ECTS Credit (Total workload/25): 0