INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Graduate Study - Faculty of Education and Humanities
3+2 Turkish Language and Literature
2013-2014

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 507 Türk Dili ve Edebiyatı Alanında Araştırma Yöntem ve Teknikleri Graduate 1 Fall
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Area Elective 7.5 3 216 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Ali GÖKSU, Assoc. Prof. Dr. Ali Riza Özuygun, Assoc. Prof. Dr.
[email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
Akademisyenlik yolunda araştırma nasıl yapılır? yapılan araştırma nasıl rapor haline dönüştürülür? ve bu rapor insanlığa nasıl faydalı hale getirilir? şeklindeki sorulara cevap bulma.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Bilgi, Bilim ve Bilimsel Yöntem
 2. Araştırma Konusunun Belirlenmesi, Literatür Taraması ve Araştırma Önerisi
 3. Metodoloji, Veri Toplama
 4. Verilerin Analizi, Değerlendirme ve Sonuç
 5. Bilimsel Araştırmaların Yazım Kuralları
 6. Bilimsel Çalışmalarda Etik
 7. Temel İstatistiki Metotlar ve SPSS Uygulamaları
 8. Temel İstatistiki Metotlar ve SPSS Uygulamaları
 9. Ara sınav
 10. Temel İstatistiki Metotlar ve SPSS Uygulamaları
 11. Burch Tez Yazım Kuralları
 12. Sunum
 13. Sunum
 14. Sunum

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Lectures
  • Practical Sessions
  • Excersises
  • Presentation
  • Project
  • Assignments
  • Case Studies
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Homework20
  Midterm Exam(s)20
  Presentation20
  Final Exam140
  Total: 100
  Learning outcomes
  • Araştırmanın nasıl yapılacağı, nasıl raporlanacağı ve nasıl yayınlanacağının öğrenilmesi.
  • Temel istatistik bilgilerinin kavratılması
  • Rapor hazırlarken kullanılacak yöntem ve tekniklerin öğrenilmesi
  TEXTBOOK(S)
  • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E., 2007. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Yayıncılık, İstanbul.

  ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
  Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
  Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)348144
  Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week)11212
  Midterm Examination (1 week)12020
  Final Examination(1 week)12020
  Preparation for Midterm Examination12020
  Preparation for Final Examination7,50
  Total Workload: 216
  ECTS Credit (Total workload/25): 9