INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Graduate Study - Faculty of Education and Humanities
4+1 With Thesis Turkish Language and Literature
2017-2018

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 504 Yeni Türk Edebiyatında Şiir Graduate 1 Spring
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
6 0

Instructor Assistant Coordinator
Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr. Ayşe Dinç Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr.
[email protected] [email protected] no email

Edebî bir sanat olarak şiir. Şiirin diğer edebî sanatlar içerisindeki yeri. Şiirde ses, ritim, yapı ve dil. Şiir dilinin özellikleri imaj ve kaynakları. Dil- söz ayrımı çevresinde şiir dili. Batı edebiyatında şiir sanatına dair görüş ve düşünceler. Tezkirelerdeki şiir anlayışı ile modern tekniklerin karşılaştırılması.

COURSE OBJECTIVE
Şiirin edebî sanatlar içerisindeki yerini tespit etmek; niteliklerini, değer ölçütlerini belirlemek

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Poetika Tanımı ve Batı-Doğu Edebiyatlarında Gelişimi
 2. .Poetika Tanımı ve Batı-Doğu Edebiyatlarında Gelişimi
 3. Modern Türk Şiirinin başlangıcı
 4. Modern Türk Şiirinin başlangıcı
 5. Ziya Paşa ve şiir hakkında görüşleri
 6. Namık Kemal ve şiir hakkında görüşleri
 7. Tevfik Fikret ve şiiri
 8. evfik Fikret ve şiiri
 9. Ahmet Haşim ve Poetikası
 10. Ahmet Haşim ve Poetikası
 11. Yahya Kemal ve Şiir hakkında görüşleri
 12. Ahmet Hamdi Tanpınar
 13. Ahmet Hamdi Tanpınar
 14. Genel Tekrar
 15. Genel Tekrar

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Dersler
  • Proje
  • Ödevler
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Total: 0
  Learning outcomes
  • 1.Edebî bir sanat olarak şiirin önemi ve niteliklerini öğrenecek ve bu alanlarla ilgili bilgilerini aktarabilir.
  • 2.Şiirde ses, ritim, yapı ve dil unsurları hakkında bilgi verebilir.
  • 3. Şiir dilinin özellikleri imaj ve kaynakları; dil- söz ayrımı çevresinde şiir dilini değerlendirebilir.
  • 4. Batı edebiyatında şiir sanatına dair görüş ve düşünceleri aktarabilir.
  • 5.Tezkirelerdeki şiir anlayışı ile modern teknikleri karşılaştırabilir
  TEXTBOOK(S)
  • • Sûfi ve Şiir: Osmanlı Sufi Şiirinin Poetikası., İnsan Yayınları, 5 bsk. İstanbul, 2005.
  • • FUZULİ, Leyla vü Mecnun, Haz. Muhammed Nur Doğan, İstanbul, 1996.
  • • ÜNVER, İsmail, “Mesnevi”, Türk Dili-Divan Şiiri Özel Sayısı, Ankara, 1986.
  • • ÇELEBİOĞLU, Amil, Türk Edebiyatında Mesnevi, İstanbul, 1999.
  • • KÜLEKÇİ, Numan, Mesnevi Edebiyatı Antolojisi,2 C., Erzurum, 1999.
  • ŞENTÜRK, Ahmet Atilla, XVI. Asra Kadar Anadolu Sahası Mesnevilerindeki Edebi Tasvirler, İstanbul, 2002., Aristo, Poetika; Orhan Okay, Poetika Dersleri

  ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
  Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
  Lecture (14 weeks x Lecture hours per week) 0
  Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
  Midterm Examination (1 week) 0
  Final Examination(1 week) 0
  Preparation for Midterm Examination 0
  Preparation for Final Examination 0
  Assignment / Homework/ Project 0
  Seminar / Presentation 0
  Total Workload: 0
  ECTS Credit (Total workload/25): 0