INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Graduate Study - Faculty of Education and Humanities
3+2 Turkish Language and Literature
2012-2013

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 502 Eski Türk Edebiyatında Nazım II Graduate 1 Spring
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
7.5 0 Turkce

Instructor Assistant Coordinator
Ali Riza Özuygun, Assoc. Prof. Dr. Ali Riza Özuygun, Assoc. Prof. Dr.
[email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
13.14.15.16.17.18. ve 19. Yüzyıllarda Türk şiirinin tarihi gelişimi ve klasik Türk şiirinin
hayal dünyasının teşekkülünün incelenmesi

COURSE CONTENT
Week
Topic

  LABORATORY/PRACTICE PLAN
  Week
  Topic

   TEACHING/ASSESSMENT
   Description
   • Dersler
   • Uygulamalı dersler
   • Sunum
   • Ödevler
   Description (%)
   Method Quantity Percentage (%)
   Ev Ödevi20
   Vize İmtihanı30
   Final Sınavı50
   Total: 100
   Learning outcomes
   • 13.14.15.16.17.18. ve 19. Yüzyıllarda Türk şiirinin tarihi gelişimi
   • Klasik Türk şiirinin hayal dünyasının teşekkülünün incelenmesi
   • Klasik dönemden XIX . yüzyıl a kadar Türk edebiyatına yön veren temel eserlerin dil, üslup muhteva yönünden incelenmesi
   TEXTBOOK(S)
   • Agah Sırrı Levend
   • , Türk Edebiyatı Tarihi
   • 2.
   • Agah Sırrı Levend, Divan Edebiyatı
   • 3.
   • Büyük Türk
   • Klasikleri, Ötüken Yayınları
   • 4.
   • Mehmet Kalpaklı, Osmanlı Divan Şiiri Üzerine Metinler
   • 5.
   • Mehmed Çavuşoğlu, Türk Dili, Türk Şiiri Özel Sayısı II, (Divan Şiiri)
   • 6.
   • Tunca Kortantamer, Eski Türk Edebiyatı Makaleler
   • 7.
   • Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nazım I
   • -
   • II
   • 8.
   • Çeşitli
   • yazma eser örnekleri, tıpkıbasım ve metin
   • -
   • inceleme neşirleri
   • 9.
   • Iskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü
   • 10.
   • Ahmet Talat Onay, Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü

   ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
   Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
   Lecture (14 weeks x Lecture hours per week) 0
   Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
   Midterm Examination (1 week) 0
   Final Examination(1 week) 0
   Preparation for Midterm Examination 0
   Preparation for Final Examination7.50
   Total Workload: 0
   ECTS Credit (Total workload/25): 0