INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2017-2018

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 407 Şiir Sanatı ve Analizleri Undergraduate 4 Spring
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Compulsory 4 1 + 2 113 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr. Ayşe A.DİNÇ Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr.
[email protected] [email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
Şiir ve sanatı özerinde düşünebilme ve şiir analiz edebilme yöntemlerini kavratmak .

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Poetika Doğuşu ve Tanımı
 2. Türk Edebiyatında Poetika
 3. Ahmet Haşim ve Şiir Anlayışı
 4. Ahmet Haşim ve Şiir Anlayışı
 5. Mehmet Akif ve Şiir Anlayışı
 6. Necip Fazıl ve Poetikası
 7. Necip Fazıl ve Poetikası
 8. Orhan Veli Ve Poetikası
 9. Orhan Veli Ve Poetikası
 10. Asaf Halet ve Poetikası
 11. Arif Nihat Asya ve Şiiri
 12. II.Yeni ve Poetikası
 13. II.Yeni ve Poetikası
 14. II.Yeni Şiirinden Örnekler
 15. Genel Tekrar

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Dersler
  • Uygulamalı dersler
  • Sunum
  • Proje
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Total: 0
  Learning outcomes
  • Bu dersin sonunda öğrenciler edebî eserlere eleştirel ve kuramsal bağlamda yaklaşmayı öğrenir
  TEXTBOOK(S)
  • Orhan Okay,Poetika Dersleri; ; Hece Y.; 2004 Ankara
  • Aristoteles, Poetika; ç.Samih Rıfat,Can Y.; 2010 İstanbul
  • Beşir Ayvazoğlu, Yahya Kemal Eve Dönen Adam; Ötüken Y..; 1995 İstanbul
  • Alaattin Karaca, İkinci Yeni Poetikası; Hece Y.; 2005 ANKARA
  • İnci Enginün, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e; ; Dergah Y.;5.Baskı 2010 İstanbul

  ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
  Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
  Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)15345
  Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
  Midterm Examination (1 week)111
  Final Examination(1 week)111
  Preparation for Midterm Examination111
  Preparation for Final Examination111
  Assignment / Homework/ Project 0
  Seminar / Presentation8864
  Total Workload: 113
  ECTS Credit (Total workload/25): 5