INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2014-2015

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 407 Şiir Sanatı ve Analizleri Undergraduate 4 Spring
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Compulsory 4 1 + 2 0 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr. Ayşe Dinç Ali Riza Özuygun, Assoc. Prof. Dr.
[email protected] [email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
Şiir Sanatı tanımı ve Türk Şiirindeki önemli poetikalar örnekleriyle birlikte anlatılacaktır.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Poetika Doğuşu ve Tanımı
 2. Türk Edebiyatında Poetika
 3. .Ahmet Haşim ve Şiir Anlayışı
 4. .Ahmet Haşim ve Şiir Anlayışı
 5. Yahya Kemal ve Şiir Anlayışı
 6. A.H.Tanpınar ve Şiir Anlayışı
 7. A.H.Tanpınar ve Şiir Anlayışı
 8. Orhan Veli Ve Poetikası
 9. Necip Fazıl ve Poetikası
 10. .II.Yeni ve Poetikası
 11. .II.Yeni ve Poetikası
 12. II.Yeni Şiirinden Örnekler
 13. Genel Değerlendirme
 14. Genel Değerlendirme

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Dersler
  • Sunum
  • Proje
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Total: 0
  Learning outcomes
  • Batı ve Türk Edebiyatında şiirin poetik gelişimini takip eder.
  • Şiiri edebi ölçütlere göre değerlendirip analiz edebilirler.
  • Şiir sanatı hakkında gerekli bilgilere sahip olurlar.
  TEXTBOOK(S)
  • 1. Orhan Okay,Poetika Dersleri; ; Hece Y.; 2004 Ankara
  • 2. Aristoteles, Poetika; ç.Samih Rıfat,Can Y.; 2010 İstanbul
  • 3. Beşir Ayvazoğlu, Yahya Kemal Eve Dönen Adam; Ötüken Y..; 1995 İstanbul
  • 4. Alaattin Karaca, İkinci Yeni Poetikası; Hece Y.; 2005 ANKARA
  • 5. İnci Enginün, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e; ; Dergah Y.;5.Baskı 2010 İstanbul

  ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
  Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
  Lecture (14 weeks x Lecture hours per week) 0
  Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
  Midterm Examination (1 week) 0
  Final Examination(1 week) 0
  Preparation for Midterm Examination 0
  Preparation for Final Examination6 0
  Assignment / Homework/ Project 0
  Seminar / Presentation 0
  Total Workload: 0
  ECTS Credit (Total workload/25): 0