INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2015-2016

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 406 Romanı ve Öykü Analizleri Undergraduate 4 Fall
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Compulsory 4 2 + 2 228 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr. Ayşe Aksakal Dinç Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr.
[email protected] [email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
Roman ve öykü sanatı ile ilgili yaklaşımları kavratmak.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Roman türünün doğuşu
 2. Romanın Türk Edebiyatındaki gelişimi
 3. Roman anlatım teknikleri ve roman türleri
 4. Halide Edip Adıvar Sinekli Bakkal
 5. Halide Edip Adıvar Sinekli Bakkal
 6. Ahmet Hamdi Tanpınar Huzur
 7. Ahmet Hamdi Tanpınar Huzur
 8. Peyami Safa Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
 9. Peyami Safa Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
 10. Tarık Buğra,Yağmuru Beklerken
 11. Kemal Tahir,Devlet Ana
 12. Kemal Tahir,Devlet Ana
 13. Orhan Pamuk,Benim Adım Kırmızı
 14. Orhan Pamuk,Benim Adım Kırmızı
 15. Final Sınavı

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic
 1. .

TEACHING/ASSESSMENT
Description
 • Dersler
 • Sunum
 • Proje
Description (%)
Method Quantity Percentage (%)
Total: 0
Learning outcomes
 • Dersi alan öğrenci, romanın doğuşu ve gelişimi hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olur.
 • Roman konusundaki yaklaşımları tanır.Roman konusundaki yaklaşımlara eleştirel yaklaşır.
 • Modern Türk Hikayesi hakkında bilgiye sahip olur.
TEXTBOOK(S)
 • • Mehmet TEKİN, Roman Sanatı I, Ötüken Yayınları,İstanbul,2001
 • • İnci ENGİNÜN, Tanzimat\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'tan Cumhuriyet\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'e (1839-1923), Dergah Yayınları, İstanbul, 2010.
 • • Yıldız ECEVİT, Türk Romanına Postmodern Yaklaşımlar, İletişim Yayınları, İstanbul,2009.
 • • Berna MORAN , Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış I-II, İletişim Yayınları, İstanbul 2008.

ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)456224
Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
Midterm Examination (1 week)122
Final Examination(1 week)122
Preparation for Midterm Examination 0
Preparation for Final Examination 0
Assignment / Homework/ Project 0
Seminar / Presentation 0
Total Workload: 228
ECTS Credit (Total workload/25): 9