INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2014-2015

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 406 Roman ve Oyku Analizleri Undergraduate 4 Fall
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Compulsory 4 2 + 2 228 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr. Ayşe Aksakal Dinç Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr.
[email protected] [email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
Roman ve öykü sanatı ile ilgili yaklaşımları kavratmak.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Roman türünün doğuşu
 2. Romanın Türk Edebiyatındaki gelişimi
 3. Roman anlatım teknikleri ve roman türleri
 4. Ahmet Hamdi Tanpınar Sahnenin Dışındakiler
 5. Tarık Buğra,Yağmuru Beklerken
 6. Kemal Tahir,Yol Ayrımı
 7. Orhan Pamuk,Benim Adım Kırmızı
 8. Orhan Pamuk,Benim Adım Kırmızı
 9. Modern Hikayenin Doğuşu ve Gelişimi
 10. Modern Hikayenin Doğuşu ve Gelişimi
 11. Türk Hikayesi’nin Gelişimi
 12. Türk Hikayeciliğinden Örnekler
 13. Genel değerlendirme
 14. Genel değerlendirme

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic
 1. .

TEACHING/ASSESSMENT
Description
 • Dersler
 • Sunum
 • Proje
Description (%)
Method Quantity Percentage (%)
Total: 0
Learning outcomes
 • Dersi alan öğrenci, romanın doğuşu ve gelişimi hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olur.
 • Roman konusundaki yaklaşımları tanır.Roman konusundaki yaklaşımlara eleştirel yaklaşır.
 • Modern Türk Hikayesi hakkında bilgiye sahip olur.
TEXTBOOK(S)
 • • Mehmet TEKİN, Roman Sanatı I, Ötüken Yayınları,İstanbul,2001
 • • İnci ENGİNÜN, Tanzimat\\\\\\\\\\\\'tan Cumhuriyet\\\\\\\\\\\\'e (1839-1923), Dergah Yayınları, İstanbul, 2010.
 • • Yıldız ECEVİT, Türk Romanına Postmodern Yaklaşımlar, İletişim Yayınları, İstanbul,2009.
 • • Berna MORAN , Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış I-II, İletişim Yayınları, İstanbul 2008.

ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)456224
Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
Midterm Examination (1 week)122
Final Examination(1 week)122
Preparation for Midterm Examination 0
Preparation for Final Examination 0
Assignment / Homework/ Project 0
Seminar / Presentation 0
Total Workload: 228
ECTS Credit (Total workload/25): 9