INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2017-2018

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 404 Yabancılara Türk Dili Öğretimi Undergraduate 4 Fall
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Compulsory 6 2 + 2 0

Instructor Assistant Coordinator
Samira Osmanbegović-Bakšić, Assist. Prof. Dr. Yar. Doç. Dr. Samira Osmanbegovıc-Baksıc Samira Osmanbegović-Bakšić, Assist. Prof. Dr.
[email protected] samira. osmanbegovı[email protected] no email

Yabancı dil öğretim yöntemleri ve bu yöntemlere ilişkin tartışmalar üzerinde durulur. Plan ve program çerçevesinde yabancılara Türkçe öğretim metotları, ilkeleri ve teknikleri ile ilgili bilgiler verilir. Mevcut Türkçe Öğretim Kitapları üzerinde metot, ilke ve tekniklerin uygulanması sağlanır.

COURSE OBJECTIVE
Yabancılara Türkçe dersleri adaylarını, yabancı dil öğretiminde motivasyon, yabancı dil öğretim teknikleri ve temel, orta ve ileri seviye Türkçe öğretim yöntemleri konularında bilgilendirmek. Dört dil becerisini geliştirecek alıştırmalara yer vererek uygulanmaları sağlanmak.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. • Yabancı Dil Öğretimine Giriş, YDÖ Yaklaşımlar – Akılıcı ve Davranışçı Yaklaşımları; Temel İlkeler ve Genel İlkeler,
 2. • Yabancı Dil Öğretim Yöntemler (Dilbilgisi Çeviri Yöntem ve Direk Yöntem)
 3. • Yabancı Dil Öğretim Yöntemler (Kulak Dil Alışkanlığı Yöntemi)
 4. Yabancı Dil Öğretim YöntemlerBilişsel Yöntem
 5. Yabancı Dil Öğretim Yöntemler (İletişimci Yöntem)
 6. Yabancı Dil Öğretim Yöntemler( Seçmeli Yöntem)
 7. Sunum
 8. • YDÖ Teknikleri
 9. • Motivasyon
 10. • Dil Becerileri Öğretimi - Dinleme
 11. • Dil Becerileri Öğretimi – Konuşma ve Telaffuzu
 12. • Dil Becerileri Öğretimi – Okuma
 13. • Dil Becerileri Öğretimi – Yazma
 14. • Öğretim/Öğrenimin Değerlendirilmesi – test hazırlanması
 15. Sunum

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
   Description (%)
   Method Quantity Percentage (%)
   Total: 0
   Learning outcomes
   • • Yabancı Dil Öğretimine Giriş, YDÖ Yaklaşımlar – Akılıcı ve Davranışçı Yaklaşımları; Temel İlkeler ve Genel İlkeler
   • • Yabancı Dil Öğretim Yöntemler
   TEXTBOOK(S)

    ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
    Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
    Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)280
    Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
    Midterm Examination (1 week) 20
    Final Examination(1 week) 20
    Preparation for Midterm Examination 20
    Preparation for Final Examination 20
    Assignment / Homework/ Project 0
    Seminar / Presentation 0
    Total Workload: 0
    ECTS Credit (Total workload/25): 0