INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2016-2017

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 401 Halk Bilimi Undergraduate 4 Fall
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Compulsory 4 2 54 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Ajla Karčić, Research Assistant Ajla Karcic Ajla Karčić, Research Assistant
[email protected] [email protected] no email

Bir ülke yada belirli bir bölge halkına ilişkin maddi-manevi kültürel ürünleri onu edinen, derleyen, sınıflayan, çözümleyen, yorumlayan bilimdir.

COURSE OBJECTIVE
Halkın kültürel değerlerini, bu kültürel değerlerin içeriisnde yer alan sözlü-yazılı kaynakları-alan Aarştırma teknikleri yöntemleriyle vermektedir. Halkın doğum-ölüm-evlenme-bayramlar-törenler-kutlamalar-inanışlar-halk oyunları gibi bir çok kültürel fafliyetlerini inceler.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. • Halkbilimi kavramı ve halkbilminin içeriği
 2. • Halkbilimi kavramı ve Halkbilminin içeriği
 3. • Halkbiliminin Kaynakları
 4. • Halkbilimi Alan Araştırma Teknikleri-Alan Kavramı-Derleme Çalışmaları
 5. • Halkbilimi lan Araştırma Teknikleri-Alan Kavramı-Derleme Çalışmaları
 6. • Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri
 7. • Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri
 8. • Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri
 9. • Milli Foklor Dergisi İncelemeleri
 10. • İslamiyet Öncesi İnanç Sistemleri
 11. • Halk Kültüründe Sosyal Kurallar-Davranış Türleri
 12. • Halk Kültüründe Geçiş Dönemleri-Doğum-Ölüm-Evlenme ile ilgili Makaleler
 13. • Halk Bilgisi-Hekimliği
 14. • Bayramlar-Törenler-Kutlamalar ile ilgili Çalışmalar

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Interactive Lectures
  • Presentation
  • Discussions and group work
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Homework20
  Midterm Exam(s)30
  Final Exam150
  Total: 100
  Learning outcomes
   TEXTBOOK(S)
   • • Erman Artun-Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı
   • • Aşıklarımız-Mehmet Yardımcı
   • • Fuat Köprülü, Edebiyat Araştırmaları, Ankara 1986.
   • • Umay Günay, Âşık Tarzı Türk Şiiri ve Rüya Motifi, Ankara 1987.

   ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
   Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
   Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)14228
   Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week)14114
   Midterm Examination (1 week)122
   Final Examination(1 week)122
   Preparation for Midterm Examination188
   Preparation for Final Examination 160
   Assignment / Homework/ Project 200
   Seminar / Presentation 100
   Total Workload: 54
   ECTS Credit (Total workload/25): 2