INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2016-2017

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 345 Eski Türk Edebiyatı I Undergraduate 3 Fall
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Compulsory 5 2 + 2 125

Instructor Assistant Coordinator
Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr. Ali Rıza Özuygun Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr.
[email protected] no email

İslamın etkisindeki Türk edebiyatının ilk dönemi sanatçı ve eserleri işlenecektir.

COURSE OBJECTIVE
Anadolu Sâhası erken dönem (13-15.yüzyıllar arası) şairlerini ve eserlerini tanıtmak, manzûm ve mensûr metin incelemeleri yapmak, öğrencileri takip edecek yüzyılların metinlerini daha iyi anlamaya hazırlamak; güncel taraflarıyla ve güncel konulu seçmeler yapmak suretiyle Eski Türk Edebiyatı’nın sevdirilmesini sağlamak ve bunun millî kültürümüzün bir parçası ve kazanımlarının fazla olduğunu anlatmak.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. • Anadolu Sâhası Eski Türk Edebiyatı’nın erken dönem (13-15.yüzyıllar arası) eserleri tanıtımı
 2. • Anadolu Sâhası Eski Türk Edebiyatı’nın erken dönem (13-15.yüzyıllar arası) şairleri
 3. • Anadolu Sâhası Eski Türk Edebiyatı’nın erken dönem (13-15.yüzyıllar arası)
 4. • Dehhânî, Şeyyad Hamza,
 5. • Ahmed Fakîh,
 6. • Ahmedî,
 7. • Âşık Paşa, Kadı Darîr
 8. • Âşık Paşa, Kadı Darîr,
 9. • Şeyhoğlu,
 10. • Gülşehrî,
 11. Kadı Burhaneddin,
 12. • Ahmed Dâî,
 13. • Süleyman Çelebi,
 14. • Nesîmî• Şeyhî
 15. • Final Sınavı

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Dersler
  • Uygulamalı dersler
  • Ödevler
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Ev Ödevi120
  Vize İmtihanı130
  Final Sınavı150
  Total: 100
  Learning outcomes
  • Dersi alan öğrenci, erken dönem şairlerini tanıyacak
  • Eserlerini yakından tanıyacak,
  • Eserleri hakkında bir şeyler söyleyebilecek,
  • Takip edecek yüzyılların daha iyi anlaşılması için kendisini hazırlayacak
  • Bir kaç sene sonra öğretmen olduğunda, öğrendiklerini aldığı metotla öğrencilerine aktarabilecektir.
  TEXTBOOK(S)
  • • Eski Türk Edebiyatı Tarihi, A.Atilla ŞENTÜRK, Dergâh Yayınları, 2007
  • • Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü, Ahmet Talât Onay, Birleşik Yayınları, 2007
  • • Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, İskender Pala, Kapı Yayınları, 2011
  • • Büyük Türk Klasikleri, Ötüken Yayınları, 1996
  • • Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, İsmail PARLATIR, Yargı Yayınları, 2011

  ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
  Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
  Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)15230
  Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week)15345
  Midterm Examination (1 week)122
  Final Examination(1 week)122
  Preparation for Midterm Examination11010
  Preparation for Final Examination12020
  Assignment / Homework/ Project11212
  Seminar / Presentation144
  Total Workload: 125
  ECTS Credit (Total workload/25): 5