INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2017-2018

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 342 Yeni Türk Edebiyatı II Undergraduate 3 Spring
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Non-area Elective 5 2 + 2 51 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr. Ayşe A.DİNÇ Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr.
[email protected] [email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
Modern edebiyatın önemli bir devresinde beliren yeni poetikayı, yeni formları ve temaları, yeni edebî dili ve imgeciliği, yeni yazar-metin-okur ilişkilerini ortaya koymak; öncesi ile kıyaslamak ve sonrasına etkilerini belirlemek.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Tanzimat Edebiyatı’nın Arka Plan Kültürü
 2. Tanzimat Edebiyatı’nın Arka Plan Kültürü
 3. Yenileşmenin Başlangıcı ve Öncüleri: Şinasi-Namık Kemal- Ziya Paşa- Ahmet Mithat Efendi
 4. Yenileşmenin İkinci Kuşağı: Ekrem-Hamit- Sezai Mektebi
 5. Servet-i Fünun Edebiyatının Arka- Plan Kültürü
 6. Servet-i Fünun Şiiri: Tevfik Fikret
 7. Servet-i Fünun Şiiri: Tevfik Fikret
 8. Servet-i Fünun Romanı: Halit Ziya
 9. Servet-i Fünun Romanı: Halit Ziya
 10. Fecr-i Ati Edebiyatı
 11. Milli Edebiyatın Sınırları ve Öncüler
 12. Milli Edebiyat ve Bazı Portreler: Ziya Gökalp-Mehmet Emin Yurdakul- Ömer Seyfettin
 13. Milli Edebiyat ve Bazı Portreler: Mehmet Akif
 14. Genel Tekrar
 15. Genel Tekrar

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Dersler
  • Sunum
  • Proje
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Total: 0
  Learning outcomes
  • Öğrenciler bu dersin sonunda Tanzimat\'tan Cumhuriyet\'e Türk Edebiyatının oluşum şartları, yazarlar ve eserleri hakkında bilgi sahibi olurlar.
  • Bu devir şiir ve hikayesi hakkında genel bilgiye sahip olurlar.
  • Öğrendiklerini metin üzerinde gösterebilir duruma gelirler.
  • Bu devir tiyatro ve romanı hakkında genel bilgiye sahip olurlar.
  • Edebi dili anlama becerilerini geliştirirler.
  TEXTBOOK(S)
  • Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı ,Ramazan Korkmaz, Grafiker Yayınları,2009
  • Tanzimat\'tan Cumhuriyet\'e Türk Edebiyatı,İnci Enginün, Dergah Yayınları,2008
  • Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı,Orhan Okay,Dergah Yayınları,2010.
  • Yahya Kemal Eve Dönen Adam,Beşir Ayvazoğlu,Ötüken Yayınları,1995
  • Kendi Gök Kubbemiz,Yahya Kemal,İstanbul Fetih Cemiyeti,2000

  ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
  Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
  Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)15345
  Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
  Midterm Examination (1 week)111
  Final Examination(1 week)111
  Preparation for Midterm Examination111
  Preparation for Final Examination111
  Assignment / Homework/ Project111
  Seminar / Presentation111
  Total Workload: 51
  ECTS Credit (Total workload/25): 2