INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2016-2017

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 341 Yeni Türk Edebiyatı I Undergraduate 3 Fall
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Non-area Elective 5 2 + 2 88

Instructor Assistant Coordinator
Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr. Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr.
[email protected] no email

Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı(1923-50) genel olarak incelenecektir.

COURSE OBJECTIVE
Modern edebiyatın önemli bir devresinde beliren yeni poetikayı, yeni formları ve temaları, yeni edebî dili ve imgeciliği, yeni yazar-metin-okur ilişkilerini ortaya koymak; öncesi ile kıyaslamak ve sonrasına etkilerini belirlemek.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı\\
 2. Cumhuriyet Devri Türk Şiiri\\
 3. Yahya Kemal
 4. Yahya Kemal
 5. eş Hececiler(Faruk Nafiz Çamlıbel)
 6. Necip Fazıl
 7. 1935-60 Cumhuriyet Şiirinde Yeni Açılım Arayışları
 8. 1935-60 Cumhuriyet Şiirinde Yeni Açılım Arayışları
 9. 1935-60 Cumhuriyet Şiirinde Yeni Açılım Arayışları
 10. İkinci Yeni Hareketi
 11. İkinci Yeni Hareketi
 12. Genel Tekrar
 13. Genel Tekrar
 14. Genel Tekrar
 15. Final Sınavı

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
   Description (%)
   Method Quantity Percentage (%)
   Total: 0
   Learning outcomes
   • Öğrenciler bu dersin sonunda Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatının oluşum şartları, yazarlar ve eserleri hakkında bilgi sahibi olurlar.
   • Bu devir şiir ve hikayesi hakkında genel bilgiye sahip olurlar.
   • Öğrendiklerini metin üzerinde gösterebilir duruma gelirler.
   • Bu devir tiyatro ve romanı hakkında genel bilgiye sahip olurlar.
   • Edebi dili anlama becerilerini geliştirirler.
   TEXTBOOK(S)
   • Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı ,Ramazan Korkmaz, Grafiker Yayınları,2009
   • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı,İnci Enginün, Dergah Yayınları,2008
   • Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı,Orhan Okay,Dergah Yayınları,2010.
   • Yahya Kemal Eve Dönen Adam,Beşir Ayvazoğlu,Ötüken Yayınları,1995
   • Kendi Gök Kubbemiz,Yahya Kemal,İstanbul Fetih Cemiyeti,2000

   ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
   Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
   Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)15345
   Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
   Midterm Examination (1 week)111
   Final Examination(1 week)111
   Preparation for Midterm Examination11818
   Preparation for Final Examination11818
   Assignment / Homework/ Project155
   Seminar / Presentation 0
   Total Workload: 88
   ECTS Credit (Total workload/25): 4