INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2016-2017

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 306 Yeni Türk Edebiyatı IV Undergraduate 3 Spring
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Compulsory 6 2 + 2 130 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr. Ayşe A.DİNÇ Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr.
[email protected] [email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
Devir, şahsiyet ve eserlerle, “Yeni Türk Edebiyatı”nın Tanzimat Dönemi Edebiyatının yıllara kadar önde gelen sanatçılarının edebiyatımızdaki değişme ve gelişme süreci içerisinde tanıtılması ve öğretilmesi

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Tanzimat Edebiyatının Arka Plan Kültürü
 2. Tanzimat Edebiyatının Arka Plan Kültürü
 3. Hazırlık Dönemi ve Ilk Denemeler
 4. Okullar/Gazeteler/ Tercümeler
 5. Tanzimat Fermanı
 6. Modernliğin Öncüleri
 7. Şinasi -Namık Kemal- Ziya Paşa- Ahmet Mithat Efendi
 8. Şinasi -Namık Kemal- Ziya Paşa- Ahmet Mithat Efendi
 9. Şinasi -Namık Kemal- Ziya Paşa- Ahmet Mithat Efendi
 10. Yeni Nesir ve Nesre Bağlı Türler
 11. Yenileşmenin İkinci Kuşağı: Ekrem-Hamid-Sezai Mektebi
 12. Yenileşmenin İkinci Kuşağı: Ekrem-Hamid-Sezai Mektebi
 13. Yenileşmenin İkinci Kuşağı: Ekrem-Hamid-Sezai Mektebi
 14. Genel Tekrar
 15. Genel Tekrar

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
   Description (%)
   Method Quantity Percentage (%)
   Total: 0
   Learning outcomes
   • Öğrenci, Yeni Türk Edebiyatı’nın önemli bir parçası olan Tanzimat Edebiyatı döneminin oluşumunu sebepleri ve sonuçları birlikte öğrenip günümüz edebiyatına yansımalarını algılayabilecek duruma gelecektir.
   • Metin tahlil edebilir.
   • Edebî dönemlerle ilgili karşılaştırma yapabilir.
   • Döneme ait edebi türleri dönemin özelliklerine göre değerlendirebilir.
   TEXTBOOK(S)
   • Korkmaz, R. (2011),Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara:Grafiker Yayınları.
   • Okay, O.(2010),Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı,İstanbul:Dergah Yayınları.
   • Akyüz, K.(1995),Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri,İstanbul:İnkılap Kitabevi.
   • Enginün, İ.(2008),Tanzimat’tan Cumhuriyet’e, İstanbul:Dergah Yayınları

   ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
   Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
   Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)342126
   Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
   Midterm Examination (1 week)111
   Final Examination(1 week)111
   Preparation for Midterm Examination111
   Preparation for Final Examination111
   Assignment / Homework/ Project 0
   Seminar / Presentation 0
   Total Workload: 130
   ECTS Credit (Total workload/25): 5