INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2014-2015

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 306 Yeni Türk Edebiyatı IV Undergraduate 3 Spring
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Compulsory 4 2 + 2 0 TÜRKÇE

Instructor Assistant Coordinator
Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr. Ayşe Dinç Ali Riza Özuygun, Assoc. Prof. Dr.
[email protected] [email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
Modern edebiyatın önemli bir devresinde beliren yeni poetikayı, yeni formları ve temaları, yeni edebî dili ve imgeciliği, yeni yazar-metin-okur ilişkilerini ortaya koymak; öncesi ile kıyaslamak ve sonrasına etkilerini belirlemek

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Servet-i Fünun Edebiyatının Arka-Plan Kültürü
 2. Abes –Muktebes Tartışmasım ve Servet-i Fünun Oluşumu
 3. Servet-i Fünun Şiiri
 4. Servet-i Fünun Şiiri
 5. Servet-i Fünun Şiiri
 6. Servet-i Fünun Romanı
 7. Servet-i Fünun Romanı Yazar Kadrosu
 8. Halit Ziya, sanatı ve eserleri.
 9. Mehmet Rauf, sanatı ve eserleri
 10. Servet-i Fünun Romanının Genel Özellikleri
 11. Servet-i Fünun Hikȃyesi
 12. Diğer Türler
 13. Edebî Eleştiri/Eleştirmen ve Edebî Eleştirinin Amacı
 14. Servet-i Fünun Döneminde Edebî Eleştiri
 15. Genel Tekrar

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Dersler
  • Sunum
  • Proje
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Total: 0
  Learning outcomes
  • Yeni Türk Edebiyatı’nın önemli bir parçası olanServet-i Fünun Edebiyat döneminin oluşumunu sebepleri
  • Sonuçları birlikte öğrenip günümüz edebiyatına yansımalarını algılayabilecek duruma gelecektir.
  TEXTBOOK(S)
  • 1. Korkmaz ,R. (2011),Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı,Ankara:Grafiker Yayınları.
  • 2. Akyüz, K.(1995),Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri,İstanbul:İnkılap Kitabevi.
  • 3. Okay, O.(2010),Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı,İstanbul:Dergah Yayınları.
  • 4. Enginün, İ.(2008),Tanzimat’tan Cumhuriyet’e, İstanbul:Dergah Yayınları.

  ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
  Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
  Lecture (14 weeks x Lecture hours per week) 0
  Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
  Midterm Examination (1 week) 0
  Final Examination(1 week) 0
  Preparation for Midterm Examination 0
  Preparation for Final Examination 0
  Assignment / Homework/ Project 0
  Seminar / Presentation 0
  Total Workload: 0
  ECTS Credit (Total workload/25): 0