INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2012-2013

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 306 Yeni Türk Edebiyatı IV Undergraduate 3 Spring
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Compulsory 6 2 + 2 0 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr. Sezayi Coşkun, Assoc. Prof. Dr.
[email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
Modern edebiyatın önemli bir devresinde beliren yeni poetikayı, yeni formları ve temaları, yeni edebî dili ve imgeciliği, yeni yazar-metin-okur ilişkilerini ortaya koymak; öncesi ile kıyaslamak ve sonrasına etkilerini belirlemek.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı Genel Özellikleri
 2. Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı Genel Özellikleri
 3. Cumhuriyet Devri Türk Şiiri
 4. Cumhuriyet Devri Türk Şiiri
 5. Cumhuriyet Devri Türk Şiiri
 6. Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatında Roman
 7. Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatında Roman
 8. Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatında Roman
 9. Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatında Hikaye
 10. Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatında Hikaye
 11. Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatında Hikaye
 12. Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatında Tiyatro
 13. Genel Değerlendirme
 14. Genel Değerlendirme

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Dersler
  • Sunum
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Total: 0
  Learning outcomes
   TEXTBOOK(S)
   • İnci Enginün, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e; ; Dergah Y.;5.Baskı 2010 İstanbul
   • Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı,Grafiker Yayınları3. Beşir Ayvazoğlu, Yahya Kemal Eve Dönen Adam; Ötüken Y..; 1995 İstanbul

   ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
   Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
   Lecture (14 weeks x Lecture hours per week) 0
   Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
   Midterm Examination (1 week) 0
   Final Examination(1 week) 0
   Preparation for Midterm Examination 0
   Preparation for Final Examination 0
   Total Workload: 0
   ECTS Credit (Total workload/25): 0