INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2015-2016

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 305 Yeni Türk Edebiyatı III Undergraduate 3 Fall
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Compulsory 4 2 + 2 88 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr. Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr.
[email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
Modern edebiyatın önemli bir devresinde beliren yeni poetikayı, yeni formları ve temaları, yeni edebî dili ve imgeciliği, yeni yazar-metin-okur ilişkilerini ortaya koymak; öncesi ile kıyaslamak ve sonrasına etkilerini belirlemek.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Servet-i Fünun Edebiyatının Arka-Plan Kültürü
 2. Abes –Muktebes Tartışmasım ve Servet-i Fünun Oluşumu
 3. Servet-i Fünun Şiiri
 4. Servet-i Fünun Şiiri
 5. Servet-i Fünun Şiiri
 6. Servet-i Fünun Romanı
 7. Servet-i Fünun Romanı Yazar Kadrosu
 8. Halit Ziya, sanatı ve eserleri.
 9. Mehmet Rauf, sanatı ve eserleri
 10. Servet-i Fünun Romanının Genel Özellikleri
 11. Servet-i Fünun Hikȃyesi
 12. Diğer Türler
 13. Edebî Eleştiri/Eleştirmen ve Edebî Eleştirinin Amacı
 14. Servet-i Fünun Döneminde Edebî Eleştiri
 15. Final Sınavı

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Dersler
  • Proje
  • Okul çalışması
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Total: 0
  Learning outcomes
  • Öğrenci, Yeni Türk Edebiyatı’nın önemli bir parçası olan Servet-i Fünun Edebiyat döneminin oluşumunu sebepleri ve sonuçları birlikte öğrenip günümüz edebiyatına yansımalarını algılayabilecek duruma gelecektir.
  • Metin tahlil edebilir.
  • Edebî dönemlerle ilgili karşılaştırma yapabilir.
  • Döneme ait edebi türleri dönemin özelliklerine göre değerlendirebilir.
  TEXTBOOK(S)
  • Korkmaz, R. (2011),Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara:Grafiker Yayınları.
  • Okay, O.(2010),Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı,İstanbul:Dergah Yayınları.
  • Akyüz, K.(1995),Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri,İstanbul:İnkılap Kitabevi.
  • Enginün, İ.(2008),Tanzimat’tan Cumhuriyet’e, İstanbul:Dergah Yayınları

  ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
  Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
  Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)15345
  Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
  Midterm Examination (1 week)111
  Final Examination(1 week)111
  Preparation for Midterm Examination11818
  Preparation for Final Examination11818
  Assignment / Homework/ Project155
  Seminar / Presentation 0
  Total Workload: 88
  ECTS Credit (Total workload/25): 4