INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2013-2014

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 305 Yeni Türk Edebiyatı III Undergraduate 3 Fall
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Compulsory 6 2 + 2 448 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr. Ramazan Gülendam, Assoc. Prof. Dr.
[email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
Modern edebiyatın önemli bir devresinde beliren yeni poetikayı, yeni formları ve temaları, yeni edebî dili ve imgeciliği, yeni yazar-metin-okur ilişkilerini ortaya koymak; öncesi ile kıyaslamak ve sonrasına etkilerini belirlemek.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Milli Edebiyat Akımını Hazırlayan Siyasal ve Kültürel Arka Planı, Milli Edebiyat Devrinde Siyasal İdeolojiler, Milli Edebiyat Akımını Hazırlayan Oluşumlar, Milli Edebiyat Şiirinin Genel Özellikleri
 2. Milli Edebiyat Akımı Sürecinde Ortaya Çıkan Edebî Topluluklar, Fecr-i Ati ve Ahmet Haşim
 3. 1908’den sonraki fikir akımlarından Türkçülük düşüncesinin edebiyata yansıması. Mehmet Emin Yurdakul’un hayatı, sanatı ve eserleri. Türkçe Şiirler”in önemi ve yeri; “Anadoludan Bir Ses yahut Cenge Giderken”
 4. Ziya Gökalp: Hayatı, sanatı ve fikirleri. “Türkçülüğün Esasları” isimli eserinden hareket edilerek görüş ve düşüncelerinin Cumhuriyet Türkiyesine yansıması, manzum eserleri ve düşünceleri arasındaki ilişkiler
 5. Mehmet Akif Ersoy
 6. Milli Edebiyat Dönemi Türk Hikaye ve Romanının Genel Özellikleri, Hikâye ve romanda “Millî Edebiyat Akımı”nın öncüleri: Ebubekir Hazım Tepeyran ve Küçük Paşa
 7. Ahmet Hikmet Müftüoğlu: Çağlayanlar, Gönül Hanım.
 8. Hikâye ve romanda Anadolu’ya yöneliş. Refik Halit Karay ve Memleket Hikâyeleri.
 9. Hikâye ve romanda Anadolu’ya yöneliş ve Millî Mücadele: Yakup Kadri Karaosmanoğlu; Ankara ve Yaban.
 10. Halide Edip Adıvar: Sinekli Bakkal ve Vurun Kahpeye
 11. Halide Edip Adıvar: Sinekli Bakkal ve Vurun Kahpeye
 12. Reşat Nuri Güntekin: Çalıkuşu ve Yaprak Dökümü.
 13. Millî Edebiyat Akımında şiir ve “Beş Hececiler” Cumhuriyet yıllarında Türk şiirinde yönelişler.
 14. Faruk Nafiz Çamlıbel: Yön değiştirmenin şiiri: “Sanat”. Anadolu romantizminin şiiri: “Han Duvarları”

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
   Description (%)
   Method Quantity Percentage (%)
   Total: 0
   Learning outcomes
    TEXTBOOK(S)

     ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
     Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
     Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)1432448
     Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
     Midterm Examination (1 week) 0
     Final Examination(1 week) 10
     Preparation for Midterm Examination 0
     Preparation for Final Examination40
     Total Workload: 448
     ECTS Credit (Total workload/25): 18