INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2012-2013

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 305 Yeni Türk Edebiyatı III Undergraduate 3 Fall
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Compulsory 4 2 + 2 0 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr. Sezayi Coşkun, Assoc. Prof. Dr.
[email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
Modern edebiyatın önemli bir devresinde beliren yeni poetikayı, yeni formları ve temaları, yeni edebî dili ve imgeciliği, yeni yazar-metin-okur ilişkilerini ortaya koymak; öncesi ile kıyaslamak ve sonrasına etkilerini belirlemek.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Milli Edebiyat Akımını Hazırlayan Siyasal ve Kültürel Arka Planı, Milli Edebiyat Devrinde Siyasal İdeolojiler, Milli Edebiyat Akımını Hazırlayan Oluşumlar, Milli Edebiyat Şiirinin Genel Özellikleri
 2. Milli Edebiyat Akımı Sürecinde Ortaya Çıkan Edebî Topluluklar, Fecr-i Ati ve Ahmet Haşim
 3. 1908’den sonraki fikir akımlarından Türkçülük düşüncesinin edebiyata yansıması. Mehmet Emin Yurdakul’un hayatı, sanatı ve eserleri. Türkçe Şiirler”in önemi ve yeri; “Anadoludan Bir Ses yahut Cenge Giderken”
 4. . Ziya Gökalp: Hayatı, sanatı ve fikirleri. “Türkçülüğün Esasları” isimli eserinden hareket edilerek görüş ve düşüncelerinin Cumhuriyet Türkiyesine yansıması, manzum eserleri ve düşünceleri arasındaki ilişkiler
 5. Mehmet Akif Ersoy
 6. . Milli Edebiyat Dönemi Türk Hikaye ve Romanının Genel Özellikleri, Hikâye ve romanda “Millî Edebiyat Akımı”nın öncüleri: Ebubekir Hazım Tepeyran ve Küçük Paşa
 7. Ahmet Hikmet Müftüoğlu: Çağlayanlar, Gönül Hanım.
 8. Hikâye ve romanda Anadolu’ya yöneliş. Refik Halit Karay ve Memleket Hikâyeleri.
 9. Hikâye ve romanda Anadolu’ya yöneliş ve Millî Mücadele: Yakup Kadri Karaosmanoğlu; Ankara ve Yaban.
 10. Halide Edip Adıvar: Sinekli Bakkal ve Vurun Kahpeye
 11. Halide Edip Adıvar: Sinekli Bakkal ve Vurun Kahpeye
 12. Reşat Nuri Güntekin: Çalıkuşu ve Yaprak Dökümü.
 13. Millî Edebiyat Akımında şiir ve “Beş Hececiler” Cumhuriyet yıllarında Türk şiirinde yönelişler.
 14. Faruk Nafiz Çamlıbel: Yön değiştirmenin şiiri: “Sanat”. Anadolu romantizminin şiiri: “Han Duvarları”

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Dersler
  • Sunum
  • Ödevler
  • Gösteri
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Vize İmtihanı30
  Sunum20
  Total: 50
  Learning outcomes
   TEXTBOOK(S)

    ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
    Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
    Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)320
    Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
    Midterm Examination (1 week) 0
    Final Examination(1 week) 10
    Preparation for Midterm Examination 0
    Preparation for Final Examination40
    Total Workload: 0
    ECTS Credit (Total workload/25): 0