INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2017-2018

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 302 Türkiye Türkçesi IV Undergraduate 3 Spring
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Compulsory 5 2 + 2 18500 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Samira Osmanbegović-Bakšić, Assist. Prof. Dr. Assist. Prof. Dr. Samira Osmanbegovic - Bakšić Samira Osmanbegović-Bakšić, Assist. Prof. Dr.
[email protected] [email protected] no email

Türkçedeki sözcük türlerinin açıklanması.

COURSE OBJECTIVE
Sözdizimi hakkında genel bilgiler, dünyadaki diller ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçedeki cümle unsurları, cümle çeşitleri ve sınıflandırılmasını öğretmektir. Tartışmaya neden olan cümle çeşitlerine özel yer vermek. Metin üzerine cümle analizini yapmaktır.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Cümle Tanımları
 2. Cümle Unsurları
 3. Cümle Sınıflandırılması
 4. Yapısına Göre Cümleler: Basit Cümleler
 5. Yapısına Göre Cümleler: Birleşik Cümleler
 6. Yapısına Göre Cümleler: Sıralı Cümleler ve Bağlı Cümle
 7. Alıştırmalar/ Kviz
 8. Yüklemin Türüne Göre Cümleler: İsim Cümlesi
 9. Yüklemin Türüne Göre Cümleler: Fiil Cümlesi
 10. Yüklemin Yerine Göre Cümleler: Kurallı Cümle
 11. Yüklemin Yerine Göre Cümleler: Devrik Cümle
 12. Yüklemin Yerine Göre Cümleler: Kesik Cümle
 13. Anlam Özelliklerine Göre Cümleler: Olumlu. olumsuz cümleler, soru cümleler, emir cümleleri
 14. Sunumlar

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Interactive Lectures
  • Presentation
  • Discussions and group work
  • Student debates
  • Case Studies
  • Other:Tartışma, Soru-Cevap
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Total: 0
  Learning outcomes
  • Metinle ilgili kavramları açıklar.
  • İletişimde yazılı ve sözlü olarak doğru metinler üretir.
  • Bağdaşıklık unsurlarını bilir ve açıklar.
  • Metinleri biçimsel yönden inceler.
  TEXTBOOK(S)
  • • AKSAN, Doğan (Hazırlayan) (1983), Sözcük Türleri, TDK, Ankara, 2. Baskı, 288 s.
  • • BANGUOĞLU, Tahsin (1986), Türkçenin Grameri, TDK, Ankara, 2. Baskı, 628 s.
  • • Karahan, L. (1999). Türkçede Sözdizimi. Ankara: Akçağ Yay.
  • * Chomsky, N. (1965). Aspects of the Theory of the Syntax . Cambridge: Mıt Press
  • * Demir, C. (2007). Türkiye Türkçesi Gramerlerinde İsim Tamlaması Sorunu ve Bir Tasnif Denemesi. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Cilt:VII Sayı: 1 , 27-54.
  • *Eker, S. (2013). Çağdaş Türk Dili . Ankara: Grafiker Yay. .

  ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
  Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
  Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)1550750
  Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week)1550750
  Midterm Examination (1 week)15050
  Final Examination(1 week)15050
  Preparation for Midterm Examination15050
  Preparation for Final Examination450200
  Assignment / Homework/ Project 0
  Seminar / Presentation3745016650
  Total Workload: 18500
  ECTS Credit (Total workload/25): 740