INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2016-2017

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 301 Türkiye Türkçesi III Undergraduate 3 Fall
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Compulsory 5 2 + 2 490 TÜRKÇE

Instructor Assistant Coordinator
Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr. Doç. Dr. Mustafa ÇETİN Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr.
[email protected] [email protected] no email

Türkiye Türkçesinde söz dizimi kuralları ve kelime gruplarıyla cümlenin yapıları kavratılacaktır.

COURSE OBJECTIVE
Dilin bir dizge, bir sistem olduğunu vurgulamak; dizgeyi oluşturan dil birimleriyle ilgili dizim kurallarını vermek; dizge içindeki dil birimlerinin birbirine biçimsel olarak bağlanma biçimlerini göstererek dilin biçim yönünü irdelemek; geleneksel dil bilgisinin cümleye bakış açısını göstermek; yeni araştırmalarda ortaya çıkan cümleye bakış açısına dikkat çekmek, cümle çözümleme yöntemlerini vermek, cümle çözümleme yöntemleri konusunda bir metot geliştirmek.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Türkçenin söz dizimi ve söz dizim özellikleri,
 2. Söz diziminin temeli ya da dilin çift eklemliliği ve Türkçe,
 3. Kelime grupları ile ilgili düşünceler, tanımlar, tartışmalar,
 4. Eksiz oluşan kelime grupları: tekrarlar, unvan grubu, ünlem grubu, bileşik isim, sıfat tamlaması, bağlama grupları.
 5. Ek yardımıyla oluşan kelime grupları: isim tamlamaları, aitlik grubu, bileşik fiil grubu, fiilimsi grupları,
 6. Cümle, cümleyle ilgili tartışmalar, cümlenin oluşumu, asıl unsurlar, yardımcı unsurlar.
 7. Cümlenin öğeleri; özne, nesne, tümleçler
 8. Öğe dizilişine göre cümleler: kurallı, devrik, eksiltili(kesik) cümleler,
 9. Anlamına göre cümler: Olumlu, olumsuz, soru, emir, ünlem cümleleri,
 10. Yüklemlerinin türüne gore cümleler: isim ve fiil cümlesi
 11. Yapısına göre cümleler:Basit cümle, birleşik cümle, cümle yapısı konusundaki tartışmalar,
 12. Cümle yapılarını oluşturan bağlar ve bunların cümle üstü yapıların oluşmasına katkıları,
 13. Cümle çözümlemeleri,
 14. Cümle çözümlemeleri.

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Interactive Lectures
  • Practical Sessions
  • Excersises
  • Presentation
  • Discussions and group work
  • Problem solving
  • Guest instructor
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Homework20
  Midterm Exam(s)30
  Final Exam150
  Total: 100
  Learning outcomes
  • Türkçenin söz dizim özelliklerini açıklar.
  • Türkçe cümle kuruluşunda unsurların yerini açıklar.
  • Türkçe bir cümleyi çözümler.
  • Türkçe bir metinde cümlelerin niteliklerini ve anlamlarını açıklar.
  • Düşüncelerini özgün olarak ifade ederler.
  TEXTBOOK(S)
  • Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ,Ankara.
  • Mustafa Özkan,Türkiye Türkçesi Sözdizimi, Akademik, İstanbul, 2009.
  • Muharrem Ergin, Türk Dili, Bayrak yayınları, İstanbul.

  ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
  Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
  Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)1430420
  Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
  Midterm Examination (1 week)11010
  Final Examination(1 week)11010
  Preparation for Midterm Examination11515
  Preparation for Final Examination11515
  Assignment / Homework/ Project11515
  Seminar / Presentation155
  Total Workload: 490
  ECTS Credit (Total workload/25): 20