INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2015-2016

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 227 Yeni Türk Edebiyatı I Undergraduate 2 Fall
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
4 675 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr. Ayşe Dinç Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr.
[email protected] [email protected] no email

Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı(1923-50) genel olarak incelenecektir.

COURSE OBJECTIVE
Modern edebiyatın önemli bir devresinde beliren yeni poetikayı, yeni formları ve temaları, yeni edebî dili ve imgeciliği, yeni yazar-metin-okur ilişkilerini ortaya koymak; öncesi ile kıyaslamak ve sonrasına etkilerini belirlemek.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı\'nın genel özellikler
 2. Cumhuriyet Devri Türk Şiiri\'nde Ahmet Haşim
 3. Yahya Kemal
 4. Yahya Kemal
 5. Beş Hececiler(Faruk Nafiz Çamlıbel)
 6. Necip Fazıl
 7. 1950\' ye kadar Türk şiirinin gelişimi ve Garip Hareketi
 8. 1950\' ye kadar Türk şiirinin gelişimi ve Garip Hareketi
 9. 1935-60 Cumhuriyet Şiirinde Yeni Açılım Arayışları
 10. 1935-60 Cumhuriyet Şiirinde Yeni Açılım Arayışları
 11. 1935-60 Cumhuriyet Şiirinde Yeni Açılım Arayışları
 12. İkinci Yeni Hareketi
 13. Genel Tekrar
 14. Genel Tekrar
 15. Final Sınavı

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Dersler
  • Uygulamalı dersler
  • Sunum
  • Proje
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Total: 0
  Learning outcomes
  • Öğrenciler bu dersin sonunda Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatının oluşum şartları, yazarlar ve eserleri hakkında bilgi sahibi olurlar.
  • Bu devir şiir ve hikayesi hakkında genel bilgiye sahip olurlar.
  • Öğrendiklerini metin üzerinde gösterebilir duruma gelirler.
  • Bu devir tiyatro ve romanı hakkında genel bilgiye sahip olurlar.
  • Edebi dili anlama becerilerini geliştirirler.
  TEXTBOOK(S)
  • Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı ,Ramazan Korkmaz, Grafiker Yayınları,2009
  • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı,İnci Enginün, Dergah Yayınları,2008
  • Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı,Orhan Okay,Dergah Yayınları,2010.
  • Yahya Kemal Eve Dönen Adam,Beşir Ayvazoğlu,Ötüken Yayınları,1995
  • Kendi Gök Kubbemiz,Yahya Kemal,İstanbul Fetih Cemiyeti,2000

  ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
  Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
  Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)1545675
  Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
  Midterm Examination (1 week)1 0
  Final Examination(1 week)1 0
  Preparation for Midterm Examination 0
  Preparation for Final Examination 0
  Assignment / Homework/ Project 0
  Seminar / Presentation 0
  Total Workload: 675
  ECTS Credit (Total workload/25): 27