INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2016-2017

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 225 Edebiyat Bilgi ve Teorileri I Undergraduate 2 Fall
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Compulsory 5 2 + 2 125

Instructor Assistant Coordinator
Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr. Ali Rıza Özuygun Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr.
[email protected] no email

Klasik edebiyat nazım şekilleri ve türleri anlatılır.

COURSE OBJECTIVE
Türk edebiyatının ürünlerini şekil özellikleri bakımından kavratma

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. • Klasik Türk Edebiyatı nazım şekilleri,
 2. • Halk Edebiyatı nazım şekilleri,
 3. • Yeni Türk Edebiyatı nazım şekilleri,
 4. • Metin üzerinde nazım şekillerinin tespiti,
 5. • Türk Edebiyatında ölçü,
 6. • Hece ölçüsü
 7. • Serbest ölçü,
 8. • Aruz ölçüsü,
 9. • Aruz bilgisi,
 10. • Aruz kalıpları,
 11. • Aruz kalıplarının metin üzerinde tespiti.
 12. • Klasik Edebiyat nedir? Diğer adlandırmalar (Divan Edebiyatı- Eski Türk Edebiyatı),
 13. • Klasik Edebiyatın kapsamı,
 14. • Klasik Edebiyatın doğuşu, coğrafyası,kafiye ve redif, kafiye ile ilgili kural ve terimler
 15. * Final Sınavı

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Dersler
  • Uygulamalı dersler
  • Proje
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Proje120
  Vize İmtihanı130
  Final Sınavı150
  Total: 100
  Learning outcomes
  • 1. Öğrenciler bu dersin sonunda Türk edebiyatında verilen edebî nitelikteki eserleri şekil özelliklerini tanır
  • 2. Edebi metinleri değerlendirme yeteneği kazanır.
  • 3. Aruz kalıplarını bilir ve bulabilir.
  • 4. Eski Türk Edebiyatı hususiyetlerine vakıf olur.
  • 5. Klasik Edebiyatın isimlendirmelerini ve geçmişini öğrenir.
  TEXTBOOK(S)
  • • Edebiyat Bilgi ve Teorileri El Kitabı, Muhsin Macit, Grafiker Yayınları, 2008
  • • Divan Şiiri Şekil Bilgisi, Cemal Kurnaz, H Yayınları, 2010
  • • Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Cem Dilçin, TDK Yayınları, 2005
  • • Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Haluk İpekten

  ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
  Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
  Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)15345
  Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week)15230
  Midterm Examination (1 week)122
  Final Examination(1 week)122
  Preparation for Midterm Examination11010
  Preparation for Final Examination12020
  Assignment / Homework/ Project11212
  Seminar / Presentation144
  Total Workload: 125
  ECTS Credit (Total workload/25): 5