INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2016-2017

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 223 Türkiye Türkçesi I Undergraduate 2 Fall
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Compulsory 5 2 + 2 0

Instructor Assistant Coordinator
Samira Osmanbegović-Bakšić, Assist. Prof. Dr. Yard. Doç. Dr. Samira Osmanbegović-Bakšić Samira Osmanbegović-Bakšić, Assist. Prof. Dr.
[email protected] [email protected] no email

Bu ders Türk dilinin temeli olan Fonetik ve Morfoloji dallarından oluşmaktadır.

COURSE OBJECTIVE
Fonetik ve Morfolojinin temel kavramlarını kazandırmak ve fonetik ile morfoloji olayları metin üzerinde belirlemektir

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. • Dil tanımı;Dilin yapısı; Dil ile Kültür İlişkisi; lehçe ve şive tanımları; Türk yazı dilinin gelişimi; Eski Türkçe ile Türkiye Türkçesi arasındaki farklar
 2. • Dilbilgisi ile Dilbilimi arasındaki fark, Sesbilimi, Ses, Sedalı ve Sedasız Sesler, Vokal ve Konsonantlar, Dil ailesi, Yapı ve Köken bakımlarından diller, Ural Altay dil ailesinin özellikleri
 3. • Seslerin birleşmesi, ses hadiseleri, • Türkçenin ses özellikleri,
 4. •• Vokal Uyumu, Konsonant Uyumu,
 5. • Hece, Hece Çeşitleri,
 6. • Kökler, İsim kökleri, Fiil kökleri, Ekler, Yapım ve Çekim Ekleri,
 7. • Yardımcı Sesler, kelime yapımı,
 8. • Gövde, yabancı kelimeler, kelime grubu, kelime türetimi
 9. • İsimden isim yapma ekleri
 10. • İsimden fiil yapma ekleri
 11. • Fiilden isim yapma ekleri
 12. • Fiilden fiil yapma ekleri
 13. Çekim Ekleri
 14. Çekim Ekleri
 15. Sunum

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
   Description (%)
   Method Quantity Percentage (%)
   Total: 0
   Learning outcomes
    TEXTBOOK(S)

     ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
     Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
     Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)280
     Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
     Midterm Examination (1 week) 20
     Final Examination(1 week) 20
     Preparation for Midterm Examination 20
     Preparation for Final Examination 20
     Assignment / Homework/ Project 20
     Seminar / Presentation 380
     Total Workload: 0
     ECTS Credit (Total workload/25): 0