INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2016-2017

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 222 Osmanlı Türkçesi II Undergraduate 2 Spring
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
Compulsory 5 1 + 2 100 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr. Lokman Gözcü Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr.
[email protected] [email protected] no email

Osmanlı Türkçesi Alfabesinin öğrenimi (Transkripsiyon Alfabesi ile birlikte); Harflerin başta, ortada ve sondaki yazılışları; Harekeler ve bitişen-bitişmeyen harfler; Türkçe ünlü-ünsüzlerin yazılışı ve okunuşu; Arapça ve Farsça kelimelerde ünlü-ünsüz durumu; Türkçede ses karşılığı bulunmayan harflerin öğrenilmesi ve Osmanlıca okumaya ilk giriş; Ayın ve hemze kullanımı ile kısa parçalardan okuma; Türkçe eklerin yazımı ve kısa parça okuma; Zarf-fiil ve sıfat-fiil ekleri ile Türkçe zamirlere ait parça okuma; Arapça ay ve günlerin öğrenilmesi ile parça okuma.

COURSE OBJECTIVE
Bu dersin hedefi, kütüphane ve arşivlerimizdeki Arap harfli edebî metinlerin okunup anlaşılmasını ve bilimsel değerlendirmesini yapabilecek insan kaynağının yetişmesini sağlamaktır.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. • Bu derste öğrenci, yazma ve okuma faaliyetine devam eder.
 2. • Transkripsiyon Kavramı
 3. • Transliterasyon kavramı
 4. • Bir metnin bilimsel okunuş tarzı
 5. • Bir metnin bilimsel okunuş yolları
 6. • Rakamlar
 7. • Farsça imlası veya manası aynı olan kelimeler
 8. • Arapça imlası veya manası aynı olan kelimeler
 9. • Arapça unsurlara giriş
 10. • Teorik bilgiler
 11. • Okuma çalışması
 12. • Okuma çalışması2
 13. • Yazma çalışması
 14. • Yazma çalışması2
 15. • Final Sınavı

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Uygulamalı dersler
  • Alıştırmaları
  • Sunum
  • Ödevler
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Ev Ödevi120
  Vize İmtihanı130
  Final Sınavı150
  Total: 100
  Learning outcomes
  • 1. Öğrenci, Arap harfli Türkçe edebî metinleri okuyup anlayabilir,
  • 2. Öğrenci, Arap harfli metni doğru bir şekilde değerlendirip anlatabilir.
  • 3. Türkçe\\
  • 4. Bu metinlerden hareketle çağdaş metinleri daha iyi yorumlar.
  • 5. Yeni metinler yaratır.
  TEXTBOOK(S)
  • • İ.Hakkı AKSOYAK,Osmanlı Türkçesi Okuma Kitabı, Grafiker Yayınları,2010
  • • Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, Kesit Yayınları, İstanbul, 2002.
  • • İsmail Parlatır, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Yargı Yayınları, 2011
  • • Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Aydın Yay. Ankara 1998.

  ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
  Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
  Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)15345
  Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
  Midterm Examination (1 week)111
  Final Examination(1 week)111
  Preparation for Midterm Examination11818
  Preparation for Final Examination12323
  Assignment / Homework/ Project11212
  Seminar / Presentation 0
  Total Workload: 100
  ECTS Credit (Total workload/25): 4