INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2013-2014

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 209 Yeni Türk Edebiyatına I Undergraduate 2 Fall
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
4 420 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr. Ramazan Gülendam, Assoc. Prof. Dr.
[email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
Tanzimat dönemi Türk edebiyatı eser ve sanatçılar anlatılır.Tanzimat döneminde edebiyatımıza yeni giren türleri tanıtmak ve önceki örneklerle karşılaştırarak Yeni Türk Edebiyatı ile ilgili temel bilgileri verme ve geliştirme amaçlanır.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Tanzimat Devrinin siyasî ve sosyal yapısının edebiyata yansıması
 2. Yeni Türk Edebiyatında Türler ve Şekiller: Nazım
 3. Yeni Türk EdebiyatındaTürler ve Şekiller: Nesir
 4. Şinasi, (Kaside I-II-III)
 5. Ziya Paşa ve şiirleri(Terkib-i Bend, Terci-i Bend)
 6. Ziya Paşa şiirleri (Harabat)
 7. Namık Kemal (Vaveyla, Murabba, Hürriyet Kasidesi)
 8. Namık Kemal, İntibah
 9. Muallim Naci, Görün
 10. Recaizade Mahmut Ekrem ve şiirleri
 11. Recaizade Mahmut Ekrem, Araba sevdası
 12. Midhat Efendi ‘Felatun Bey ile Rakım Efendi
 13. Şemseddin Sami, Taaşşuk u Talat ve Fitnat
 14. Genel Değerlendirme

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
   Description (%)
   Method Quantity Percentage (%)
   Total: 0
   Learning outcomes
    TEXTBOOK(S)
    • 1. Kenan Akyüz,Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri
    • 2. Kenan Akyüz, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi,
    • 3. Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi
    • 4. Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri 1
    • 5. Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Araştırmaları, Dergah Yayınları, İstanbul

    ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
    Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
    Lecture (14 weeks x Lecture hours per week)1430420
    Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
    Midterm Examination (1 week) 10
    Final Examination(1 week) 0
    Preparation for Midterm Examination 0
    Preparation for Final Examination40
    Total Workload: 420
    ECTS Credit (Total workload/25): 17