INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2014-2015

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 208 Yeni Türk Edebiyatı II Undergraduate 2 Spring
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
4 0 TÜRKÇE

Instructor Assistant Coordinator
Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr. Ali Riza Özuygun, Assoc. Prof. Dr.
[email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
Modern edebiyatın önemli bir devresinde beliren yeni poetikayı, yeni formları ve temaları, yeni edebî dili ve imgeciliği, yeni yazar-metin-okur ilişkilerini ortaya koymak; öncesi ile kıyaslamak ve sonrasına etkilerini belirlemek.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı\'nın genel özellikler
 2. Cumhuriyet Devri Türk Şiirinde Saf Şiir Arayışları
 3. 1960-80 Şiirinde İdeolojik Yönelimler
 4. Toplumcu- Marksist Söylem
 5. Ulusalcı- İslȃmcı Söylem
 6. 1980-2000 Şiiri ve Şiirle Yeniden Yüzleşme
 7. Cumhuriyet Dönemi Türk Hikayesi
 8. 1923-50 yılları arasındaki önemli hikayeciler (Hüseyin Rahmi,Yakup Kadri...)
 9. Cumhuriyet Devri Türk Tiyatrosu ve ilk modern tiyatro çalışmaları.
 10. Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı
 11. 1950\'ye kadar Türk Romanının Gelişimi
 12. Tanzimat’tan Günümüze Türk Mizahı ve Hicvi
 13. Tanzimat’tan Günümüze Türk Mizahı ve Hicvi
 14. Genel Tekrar
 15. Genel Tekrar

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Dersler
  • Sunum
  • Proje
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Total: 0
  Learning outcomes
  • Öğrenciler bu dersin sonunda Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatının oluşum şartları,yazarlar ve eserleri hakkında bilgi sahibi olacaklar
  • Bu devir şiir,hikaye,tiyatro ve romanı hakkında genel bilgiye sahip olabilecekler
  • Öğrendiklerini metin üzerinde gösterebilir duruma geleceklerdir.
  TEXTBOOK(S)

   ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
   Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
   Lecture (14 weeks x Lecture hours per week) 0
   Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
   Midterm Examination (1 week) 0
   Final Examination(1 week) 0
   Preparation for Midterm Examination 0
   Preparation for Final Examination 0
   Assignment / Homework/ Project 0
   Seminar / Presentation 0
   Total Workload: 0
   ECTS Credit (Total workload/25): 0