INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2012-2013

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 202 Osmanlı Türkçesi IV Undergraduate 2 Spring
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
4 0 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr. Menderes Coşkun, Prof. Dr.
[email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
Bu dönem Osmanlı Türkçesi dersinde Arapça unsurların ayrıntılı bir şekilde öğretilmesi dolayısıyla Osmanlı Türkçesiyle yazılan metinlerin okunması ve anlaşılması amaçlanmaktadır.

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Sülasi masdarların ism-i fail ve ism-i mefulleri
 2. Rubai masdarların ism-i fail ve ism-i mefulleri
 3. Sıfat-ı Müşebbehe
 4. İsm-i Tafdil, İsm-i Tasgir
 5. . Mübalağalı Fail
 6. İsm-i Mekan, İsm-i Zaman
 7. İsm-i Alet, İsm-i Mensup
 8. Arapça, Farsça ve Osmanlı Türkçesinde Günler, Aylar, Sayılar
 9. Farsça kelimelerin imlası
 10. Farsça kelimelerin imlası
 11. Farsça isim tamlamaları
 12. Farsça sıfat tamlamaları
 13. Metin çözümlemeleri
 14. Metin çözümlemeleri

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
  • Dersler
  • Uygulamalı dersler
  • Ödevler
  Description (%)
  Method Quantity Percentage (%)
  Total: 0
  Learning outcomes
  • Arapça kelimelerin imlası
  • Arapça kelime çeşitleri ve vezinler (Masdarlar ve diğer kelimelerin vezin, anlam ve fonksiyonları),
  • Arapça kelimelerde çokluk ve Arapça terkiplerin şekli öğretilir
  • Farsça kelimelerin imlası
  • Farsça terkiplerin yapısı
  TEXTBOOK(S)

   ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
   Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
   Lecture (14 weeks x Lecture hours per week) 0
   Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
   Midterm Examination (1 week) 0
   Final Examination(1 week) 0
   Preparation for Midterm Examination 0
   Preparation for Final Examination 0
   Total Workload: 0
   ECTS Credit (Total workload/25): 0