INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY
Faculty of Education and Humanities
Department of Turkish Language And Literature
2013-2014

SYLLABUS
Code Name Level Year Semester
TDE 201 Osmanlı Türkçesi III Undergraduate 2 Fall
Status Number of ECTS Credits Class Hours Per Week Total Hours Per Semester Language
4 0 Türkçe

Instructor Assistant Coordinator
Ayşe A. Dinç, Assist. Prof. Dr. Ramazan Gülendam, Assoc. Prof. Dr.
[email protected] no email

COURSE OBJECTIVE
Öğrenciye, Osmanlı Türkçesi metinlerinde karşılaşılan Farsça unsurları tanıyabilme özelliğinin kazandırılması hedeflenir

COURSE CONTENT
Week
Topic
 1. Eski Türkiye Türkçesi\'nin gramatikal özellikleri, okuma çalışması
 2. Eski Türkiye Türkçesi\'nin gramatikal özellikleri, okuma çalışması
 3. Farsça unsurların genel özellikleri
 4. Farsça unsurların genel özellikleri
 5. Farsça terkipler
 6. Farsça fiiller ve geniş zaman çekimleri
 7. Farsça fiiller ve geniş zaman çekimleri
 8. Farsça birleşik kelimeler
 9. Farsçada başa ve sona gelen edatlar
 10. Farsça fiil isimleri-fail ve mef\'uller
 11. Farsçada çokluk yapımı
 12. Okuma ve yazma çalışması
 13. Okuma ve yazma çalışması
 14. Yazma eserlerle ilgili bilgiler

LABORATORY/PRACTICE PLAN
Week
Topic

  TEACHING/ASSESSMENT
  Description
   Description (%)
   Method Quantity Percentage (%)
   Total: 0
   Learning outcomes
   • Öğrenci, Osmanlı Türkçesi metinlerinde karşılaşılan Farsça unsurları tanıyabilme ve okuma yeteneği kazanır
   TEXTBOOK(S)
   • İ.Hakkı AKSOYAK, Osmanlı Türkçesi Okuma Kitabı, Grafiker Yayınları,2010
   • 2. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 2, Kesit Yayınları, İstanbul, 2002.
   • 3. İsmail Parlatır, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Yargı Yayınları, 2011
   • 4. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Yay Ankara 1998.
   • 5. Osmanlıca Dersleri, Muharrem ERGİN, Boğaziçi Yayınları, 2004
   • 6. Hür türlü yazma ve matbu divanlar, Osmanlı Türkçesiyle yazılmış edebî metinler

   ECTS (Allocated based on student) WORKLOAD
   Activities Quantity Duration (Hour) Total Work Load
   Lecture (14 weeks x Lecture hours per week) 0
   Laboratory / Practice (14 weeks x Laboratory/Practice hours per week) 0
   Midterm Examination (1 week) 0
   Final Examination(1 week) 0
   Preparation for Midterm Examination 0
   Preparation for Final Examination 0
   Total Workload: 0
   ECTS Credit (Total workload/25): 0